D4R Proje Çağrısı

-A +A

Türkiye’deki 3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteci için daha iyi yaşam koşulları oluşturmayı amaçlayan “Data 4 Refugees Challenge” adlı insanı yardım çalışması, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türk Telekom, ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle başlatılmıştır. Çalışma kapsamında düzenlenecek yarışmanın katılımcılarına bir yıl boyunca bir milyon müşteriden toplanan ve hiçbir kişisel bilgi bulunmayacak şekilde anonim hale getirilmiş bir veri setine erişim imkânı sağlanacaktır. Katılımcılar yarışma bitiminde analiz sonuçlarını içeren proje raporları gönderecektir.    

Yarışmanın genel amaçları şu şekildedir:

1) Mültecilerin refahına katkıda bulunmak,

2) Emniyet, sağlık, eğitim, işsizlik, sosyal entegrasyon, hareketlilik ve kaynakların ve altyapının dağılımı da dâhil olmak üzere önemli konular hakkında birtakım analizler gerçekleştirmek/bilgi edinmek,

3) Hükümetlerin ve uluslararası organizasyonların mültecilerin nüfus yapılarına dair dinamiklerini modellemelerine ve ihtiyaçlarını (sosyo-ekonomik ihtiyaçlar, eğitim ve hizmetlerde eksiklikler vb.) keşfetmelerine yardımcı olmak,

4) Mültecilerle birlikte, Türkiye ve diğer ülkelerdeki mültecilere yeni uygulamalar, hizmetler ve yenilikçi çözümler üreten ileri projeleri teşvik etmek / projelere temel oluşturmak.

Yarışmaya katılım, veri gizliliğini ve mahremiyeti korumak amacıyla mutlak bir anlaşmaya tâbi olacaktır. Yarışmaya başvuran araştırma ekipleri, bağlı bulundukları kurumun kadrolu bir personeli tarafından yönetilmeli ve tüm ekip üyelerinin isimleri anlaşmada tek tek belirtilmelidir. Başvuru sırasında, ekibin amaçlarını açıklayan bir sayfalık proje teklifi gönderilecektir. Başvurular, öncelikle mültecilere sağladıkları nihai fayda açısından değerlendirilecektir. Ticari bilgilerin kullanımı yasaktır.

Proje Değerlendirme Komitesi, yarışmanın ana temalarının her biri için bir adet (emniyet, sağlık, eğitim, işsizlik, entegrasyon) olmak üzere toplam beş proje seçecek ve yarışma sonunda ödüller ( toplam 50.000 TL) verilecektir. Değerlendirme sonrasında, proje raporları kamuoyuna açıklanacak ve projelerin bulgularını ilgili bakanlıkların ve STK'ların erişimine açık bir şekilde sunan bir teknik rapor hazırlanacaktır. Katılımcılar, çalışmalarının tam mülkiyetine ve telif haklarına sahip olacaktır. Önerilerin gönderimi sırasında yapılan anlaşmaya göre; katılımcılar, uygun haklar ile materyallerin kullanılmasına izin vererek gönderilen tüm materyallerin, Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA) açık lisans sözleşmesi kapsamında halka açılacağını kabul edeceklerini beyan edeceklerdir.

Yarışma takvimi:
Ocak 2018: Proje çağrısı

Proje önerileri için son başvuru tarihi 5 Mart 2018’e kadar uzatılmıştır.

5 Mart 2018: Projenin önerilerinin değerlendirilmesi, ekiplerin veriye erişimi

31 Temmuz 2018: Proje raporları için son teslim tarihi

Eylül 2018: Proje raporlarının değerlendirilmesi

Ekim 2018: Proje atölyesi ve kazanan projelerin kamuya açıklanması

Yarışmayla ilgili detaylı bilgiyi web sitesinde bulabilirsiniz:

http://d4r.turktelekom.com.tr/

Proje teklifi göndermek için 'Şimdi Kaydolun' bağlantısına tıklayın.

Yarışmaya katılmanızı ve veri biliminden insani amaçlar doğrultusunda yararlanmamıza katkıda bulunmanızı dileriz.
 

11.01.2018