Teknolojiler ve Çözümler

-A +A

DDA-1 / Dört Dilimli Fotodedektör

DDA-1 algılayıcı, silisyum taban üzerinde birbirine eş olarak üretilen dört PIN diyottan oluşmaktadır. 1064 nm dalga boyu uygulamaları için, TÜBİTAK BİLGEM UEKAE tarafından özel olarak geliştirilen üretim teknolojisi ile benzer ürünlerden daha yüksek tepkisellik özelliği ve geniş dinamik aralığı kazandırılmıştır. Tamamen TÜBİTAK BİLGEM UEKAE’de geliştirilen ve üretilen bu milli algılayıcı, arayıcı başlık, yüzey profilleme ve mesafe ölçümleri için kullanılmaktadır.

REDAY / Radar ve Elektronik Destek Sistemleri Performans Analiz Sistemi

Radar ve elektronik destek(ED) sistemlerinin performans analizlerinin bulundukları ortam koşullarını da dikkate alarak yapılmasını sağlayan bütünleşik bir yazılımdır. Bu yazılım aracılığıyla yer yüzeyi ve atmosferin, elektronik harp (EH) sistemlerinden ışınan elektromanyetik enerjiye etkileri farklı ampirik ve nümerik yöntemler kullanılarak modellenmektedir. Bu modelleme sonucunda analiz edilen EH sistemlerinin farklı senaryolar dâhilinde performans analizleri ve taktik durum tespitleri yapılabilmektedir.

ANALİZ YETENEKLERİ

NATO Spektrum Yönetim ve Koordinasyon Sistemleri

ARCADE (ALLIED RADIO FREQUENCY COMPUTER AIDED DATA EXCANGE)

NATO Frekans Yönetimi Grubu ve NATO SMB (Spectrum Management Branch) ihtiyaçlarını karşılamak üzere NATO Spektrum Yönetim Veri Değişim Formatı olan SMADEF-XML verilerinin oluşturulması, senkronizasyonu, sorgulanması ve frekans yönetim süreçlerinin kolaylaştırılması amacıyla geliştirilmiştir.

GENEL YETENEKLER

SG DANIŞMANLIK HİZMETLERİ / Zaafiyet Analizi Altyapısı

Gelişmiş siber tehditlerin süreklilik arz etmesi, asimetrik olması, karmaşıklığının ve sayısının giderek artması kurumlarda siber güvenlik zafiyet analiz yetkinliğinin artırılmasını zorunlu kılmaktadır. Kurumlarda hizmet alımı yöntemi ile tek seferlik siber güvenlik analizlerinin yapılması yerine bu analizlerin sürekli yapılabilmesini sağlayacak şekilde Kurumsal Siber Olaylara Müdahale ekiplerinin (SOME) kapasitelerinin iyileştirilmesi gerekmektedir. Çalışma ile kurum bünyesindeki SOME’lere sürdürülebilir siber güvenlik zafiyet ve APT analizi yetkinliğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Sayfalar

RSS - Teknolojiler ve Çözümler beslemesine abone olun.