Teknolojiler ve Çözümler

-A +A

e-Harp Sistemleri Tasarım ve Geliştirme

İLTAREN’de ileri teknoloji kapsamına giren sistemlere ilişkin kavram geliştirme çalışmaları yürütülmekte ve belirlenen bazı yeni konseptlere ilişkin prototip ve kavram gösterim sistemler geliştirilmektedir. Bu kapsamda çeşitli elektronik taarruz (ET) ve elektronik destek (ED) sistemlerinin prototipleri başarı ile geliştirilmiş ve faaliyet alanlarımızda çok daha yetkin bir mühendis grubunun yetiştirilmesi sağlanmıştır.

ELEKTRONİK TAARRUZ TEKNOLOJİLERİ

e-Harp Analiz, Test, Değerlendirme ve Mühendislik Destek Hizmetleri

İLTAREN’de yapılan EH sistem geliştirme faaliyetlerinin bilimsel verilerle desteklenerek, hassas ve detaylı modellerle sistematik bir biçimde gerçekleştirilmesi için açık saha ve laboratuvar ortamlarında çalışan ölçüm, test ve değerlendirme sistemleri geliştirilmekte ve bunun yanında ihtiyaç makamlarına mühendislik destek hizmetleri verilmektedir.

DONANIM ÇEVRİM LABORATUVARLARI

RASES / Radar Kesit Alanı Hesaplama Sistemi

RADAR KESİT ALANI KESTİRİM YAZILIMIRASES, elektromanyetik alanların saçılması problemini yüksek frekans teknikleriyle çözerek Radar Kesit Alanı (RKA) büyüklüğünü hesaplayan bir yazılımdır. RAPSİM tarafından geliştirilen RASES yazılımı fiziksel optik, seken ışın yöntemi, fiziksel kırınım teorisi, TYAR görüntüsü oluşturma ve CLEAN algoritması gibi tekniklere dayalıdır. Yazılımda kullanılan analizler:

ASTERIXCARE - Radar Test Yazılımı

TÜBİTAK BİLGEM ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)’nin birlikte geliştirmiş olduğu AsterixCARE, radar verisinin test edilmesi, analiz ve doğrulamasının gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılabilecek güçlü ve genişletilebilir bir uygulamadır. Uygulama sayesinde, radar verilerinin kaydedilmesi, yeniden oynatılması ve kaydedilmiş olan verinin farklı dosya formatlarında (excel, txt vb.) saklanabilmesi mümkündür.

MGR - Milli Gözetim Radarı

MGR, TÜBİTAK BİLGEM ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile birlikte geliştirilmiştir. Sivil veya askeri hava trafik kontrolü ve yağış durumu belirleme amacıyla gerçeklenen bu temel gözetleme radar (PSR) sistemi bir S-bant Doppler katı hal darbe radarıdır. Sistem ICAO ve EUROCONTROL tavsiye ve standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Eşevreli ileri sayısal işaret işleme yöntemleri ile farklı hava koşullarında 60 deniz mili menzilde hava taşıtlarının tespiti ve takibi gerçekleştirilmektedir.

DAKA / BTBM / Denizaltılar için Akustik Aldatıcı Geliştirme / Bilgisayar Tabanlı Benzetim Modeli

Torpido tehdidi altındaki denizaltı ve suüstü platformların, önceden tanımlanan bir düzen içinde akustik aldatıcı (decoy) ve akustik karıştırıcı (jammer) dökmelerini ve sakınma manevraları yapmalarını sağlayan taktiklerin geliştirildiği modelleme ve simülasyon aracıdır.

SİMÜLASYON YETENEKLERİ

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulumu

Ulusal düzeyde teknolojik gelişmelere ve INSPIRE Direktifine uygun Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısı kurulumunu, kamu kurum ve kuruluşlarının sorumlusu oldukları coğrafi bilgileri ortak altyapı üzerinden kullanıcılara sunmaları amacıyla bir web portali oluşturulmasını, coğrafi verilerin tüm kullanıcı kurumların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde içerik standartlarının oluşturulmasını ve coğrafi veri değişim standartlarının belirlenmesini amaçlamaktadır.

SİMA - Simülasyon Modelleme Altyapısı

SİMA, karmaşık bir sistemin simülasyon modelinin, modüler ve hiyerarşik bir mimari ile oluşturulup çalıştırılmasına olanak sağlayan bir altyapı yazılımıdır. SİMA, modellenecek olan sistemden bağımsız bir yazılım katmanı sunarak simülasyon uygulamalarında gereksiz kodlama tekrarlarını önlemeyi, böylece yazılım geliştirme zamanı ve işgücünü en aza indirmeyi hedeflemektedir.

GENEL YETENEKLER

DATAS / Denizaltı Taktik Simülatörü

Denizaltı komutanları ve muharebe ekipleri için geliştirilmiş, taktik ve operasyonel usüllere yönelik eğitim amacını taşıyan bilgisayar tabanlı bir eğitim simülatörüdür. “Uygulamalı eğitim” yaklaşımının önemini göz önünde bulunduran sistem tarama, angajman, hücum ve sakınma gibi farklı taktik davranışlar için farklı eğitim senaryoları oluşturulmasına imkan vermektedir.

KULLANIM BİÇİMİ

Kıyıda konuşlandırılmış bir sistem olan DATAS üç fiziksel bölümden oluşmaktadır.

Sayfalar

RSS - Teknolojiler ve Çözümler beslemesine abone olun.