Teknolojiler ve Çözümler

-A +A

Ürün Takip Sistemi

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu işbirliği ile tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin uçtan uca takip edilmesi, denetim hizmetlerinin ve klinik mühendislik süreçlerinin sağlıklı ve etkili şekilde yürütülmesi için altyapı oluşturulması, ulusal ve özgün Ürün Takip ve İzleme Modeli oluşturulması ve uyumlu bilgi sistemi geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Yazılım Geliştirme

Dijital devlet ekosistemine yön veren strateji ve politika belgelerinde yer alan ve ulusal gündemde yer alan anahtar eylemlerin hayata geçirilmesini sağlayan stratejik, kritik ve Ar-Ge içerikli çözümler geliştirmek amacıyla Yüksek Olgunluk Seviyesinde (CMMI Seviye 5) ve Açık Kaynak Kodlu Teknoloji Kullanımı politikası doğrultusunda Yazılım Geliştirme hizmetleri sunulmaktadır.

B3LAB / Safir Büyük Veri

Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı (B3LAB) “Büyük Veri Analiz Çözümleri” ile farklı formlardaki ve büyük miktardaki akan ve duran veri işlenip analiz edilerek kıymetlendirilmiş bilgi çıkarılabilmektedir. Safir Büyük Veri, kurulumu ve kullanımı kolay büyük veri depolama, mimari ve analitik çözümler sunmaktadır. Bu çözümler, finans, eğitim, sınır güvenliği, kaçakçılık vb. kritik alanlarda beklenmeyen, milli güvenliğe ve milli politikalara tehdit oluşturabilecek durumların tespit ve tahminlemesini sağlayan analitik uygulamalar içermektedir.

Dijital Politika Geliştirme

Bilgi toplumu olma yolunda hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlar ve değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda dijital dönüşüm kapsamlı orta ve uzun vadeli amaçları, temel ilke ve politikaları, hedef ve öncelikleri ve bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemleri belirlemek amacıyla Ulusal ve Tematik Strateji Planlama ve Politika Geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir. Belirlenen strateji ve politikaların gelişim, performans, başarı ve kalitesinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve değişimi Politika ve Strateji Yönetişimi faaliyetleri ile sağlanmaktadır.

2019-2022 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı politika sahipliğinde, Türkiye’ye özgü geliştirilen Akıllı Şehir Olgunluk Modeli ile uyumlu olarak hazırlanan, ulusal ihtiyaç ve öncelikleri bütüncül olarak göz önünde bulunduran ve ekosistem paydaşlarının ortak aklı ile inşa edilen 2019-2022 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı geliştirilmiştir.

 

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı

Türkiye’nin, 2023 vizyonu çerçevesinde T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye’nin 2016-2019 yıllarını kapsayan e-Devlet çalışmalarına yön vermek üzere milli kabiliyetlerle; merkezi yönetim birimleri, yerel yönetimler, vatandaşlar, özel sektör, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin analiz çalışmalarına dahil olduğu ortak akıl ve bilimsel bakış açısı ile şekillenen, Türkiye’nin ilk kapsamlı ve bütüncül ulusal e-Devlet stratejisi ve eylem planı hazırlanmış ve eylem planı izleme ve değerlendirme modeli ve sistemi geliştirilmiştir.

Strateji ve Eylem Planı İzleme, Değerlendirme ve Değişim Yönetimi Sistemi

Ulusal, tematik ve kurumsal strateji ve eylem planları ile ortaya konulan vizyona ulaşılmasını, eylemlerin ilerleme durumlarının takibini, amaç ve hedefler bazında performans ile başarı durumlarının değerlendirilmesini sağlayan İzleme ve Değerlendirme Modeli ve eylem planının uygulanması aşamasında oluşan değişim ihtiyaçlarının yönetilmesi ile planın güncelliğini sağlayan Değişim Yönetimi Modeli geliştirilmiştir.

İhtiyaç Tanımlama ve Çözüm Planlama

e-TKGM
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yürütülen tapu ve kadastro iş ve işlemlerinin; iş, veri, uygulama ve teknoloji katmanlarında yer alan eksenler bazında mevcut durum tespitleri yenilikçi yaklaşımlar ve yeni teknolojiler dikkate alınarak hedef görünümde belirlenen bilişim yönetim sistemi kabiliyetleri kurumsal mimari perspektifiyle planlanmış ve hayata geçirilmesi kapsamlı fizibilite çalışmaları projelendirilmiş ve kurumun dijital dönüşüm yol haritası hazırlanmıştır.

Sayfalar

RSS - Teknolojiler ve Çözümler beslemesine abone olun.