Teknolojiler ve Çözümler

-A +A

Kamu İnternet Siteleri Rehberi ve Yaygınlaştırma

Kamu kurumlarına ait kurumsal internet sitelerinin ve e-Hizmetlerin kullanılabilirlik ve erişilebilirlik standartlarına uyumlu olması amacıyla Kullanıcı Deneyim Laboratuvarı bünyesindeki göz izleme araştırmalarıyla desteklenen teorik ve pratik uygulamaların sunulduğu KAMİS Rehberi oluşturulmuştur. Kamu kurumlarında farkındalık oluşturmak, yetkinlik kazandırmak amacıyla eğitim ve rehberlik faaliyetleri yürütülmektedir.

Dijital Kabiliyetler Rehberleri

Kamu kurumlarının dijital olgunluğu ve çalışan yetkinliğinin arttırılması ve kamu kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla Dijital Olgunluk Modeli’nde yer alan yetkinlik alanları bazında bilişim proje ve faaliyetleri yönetilirken dikkate alınması önerilen unsur ve alternatifler ile birlikte ilgili bilgi ve yönlendirmeleri içeren Dijital Kabiliyet Rehberleri hazırlanmıştır. Kamu kurumlarına dijital dönüşüm ihtiyaçları doğrultusunda rehberler kullanılarak eğitim ve rehberlik hizmeti sunulmaktadır.

Kapasite Kazandırma

Dijital devlet ekosisteminde sahip olunan bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak ve ihtiyaç duyulan kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla çerçeve model ve standartlarda yer alan iyi pratikler dikkate alınarak referans yöntem ve modelleri geliştirilmekte, rehberleri hazırlanmakta ve rehberliği sunulmaktadır.

Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü işbirliği ile merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe işlemlerinin birlikte yönetilmesine olanak sağlayacak elektronik belge temelli sistemin geliştirilmesi ile kamu muhasebe işlemlerinin basitleştirilmesi ve hızlandırılması amaçlanmaktadır.

Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi

T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile devlet ve sivil toplum kuruluşları tarafından verilen sosyal yardım bilgilerinin tek merkezde toplanması, daha adil kaynak dağıtımını sağlayacak bilgi sisteminin geliştirilmesi, sosyal yardım bilgilerinin bütüncül yönetimiyle sosyal yardım kararlarının daha etkin alınması sağlanmıştır.

Sayfalar

RSS - Teknolojiler ve Çözümler beslemesine abone olun.