Teknolojiler ve Çözümler

-A +A

KGHS / Kesintisiz ve Güvenli Haberleşme Sistemi

Amaç;

Afet ve acil durum sırasında, öncesinde ve sonrasında, pilot bölgelerde

  • Afet ve acil durumlarda görev alacak kurum ve kuruluşların koordineli bir şekilde görevlerini yerine getirmesi
  • Haber alma ve yayma sistemi, ikaz ve alarm sistemi, erken uyarı sistemleri ve benzeri sistemlerin iletişimini sağlamak için kesintisiz ve güvenli haberleşme alt yapısının geliştirilmesi amaçlanmıştır.

ÖZELLİKLER

PLANSİS / Afet ve Acil Durum Planları Yönetim Planları Takip Sistemi

Afete Hazır Türkiye çalışmaları kapsamında;

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda Afet ve Acil Durum Yönetimi Planlarının web ortamında yönetilmesi projesidir.

Proje kapsamında sistemin geliştirilmesi ve tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılması faaliyetleri yapılacaktır.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Planlarının okul sorumluları tarafından hazırlanabilmesi ve güncellenebilmesi, MEB tarafından denetlenebilmesi, AFAD tarafından analiz edilmesi hedeflenmektedir.

 

 

İKAS / İkaz ve Alarm Bütünleşik Sistemi

Halkın, acil durumlarda görev alacak kurumların;
Düşman saldırılarına, KBRN tehlikelerine, Afetlere karşı uyarılmasına yönelik,

  • Haber Alma ve Yayma Sistemi
  • Siren Sistemi
  • Mesajla Uyarı Sistemi

kurulması amaçlanmaktadır.

Mesajla Uyarı Sistemi (MUS)

Halkın afet öncesi, sonrası ve sırasında bilgilendirilebilmesi için cep telefonları ve sosyal medyadan haber yayını yapılabilmektedir.

Avea, Turkcell ve Vodafone Hücresel mesaj ve SMS servisleri kullanılmaktadır.

Yerli Veritabanı Ar-Ge

AMAÇ

YTE bünyesinde ülkemizde kurumların BT altyapılarının en büyük yatırım ve harcama kalemleri arasında yer alan ticari veri tabanı yönetimi sistemlerine güçlü bir alternatif oluşturmak, stratejik ve kritik uygulama sistemlerinde kullanılmak üzere açık kaynaklı yerli veritabanı sistemi ve uzmanlığının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

KAPSAM

Yeni Teknoloji ve Ar-Ge Projeleri

TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, enstitü çalışma alanındaki uluslararası dijital eğilimler ve teknolojik gelişmeleri takip ederek ilgili alanlarda kapasite geliştirmek ve ekosistemde kullanıma alınmasını sağlamak amacıyla proje ve faaliyetler yürütmektedir. Enstitü’nün hizmet verdiği sektörde üst seviye strateji ve politika belgelerinde yer alan Ar-Ge alanlarında ilgili gelişim alanları ile ilgili teknoloji/eğilim ekosistem haritalarını analiz ederek ve fayda/maliyet analizleri yaparak öncelikli olarak tespit edilen kapsamlarda AR-GE faaliyetleri yürütmektedir.

2016-2019 E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı İzleme, Değerlendirme ve Değişim Yönetimi Modeli

İzleme ve Değerlendirme modeli ile, 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı ile ortaya konulan vizyona ulaşılması, eylemlerin ilerleme durumlarının takibi ve performans göstergeleri ile başarı durumlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak eylem planının uygulanması aşamasında planın güncelliğinin sağlanması amacıyla, oluşan değişim ihtiyaçlarının yönetilmesi için değişim yönetimi süreci ve yönteminin modellenmesi hedeflenmektedir.

KAPSAM

Dijital Dönüşüm Araştırmaları Serisi

Çalışma, politika araştırmaları ile eğilim ve problem analizleri gerçekleştirerek, Türkiye’de dijital dönüşüm çalışmalarına yönelik doğru, güncel ve kıyaslanabilir bilgiye ulusal ve uluslararası merciler tarafından erişimi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

KAPSAM

Çalışmalar kapsamında dijital dönüşüm alanında öncelikli olarak araştırılacak başlıklar aşağıdaki gibidir:

Sayfalar

RSS - Teknolojiler ve Çözümler beslemesine abone olun.