TÜBİTAK BİLGEM'e Bağlı İki Yeni Enstitü Kuruldu

-A +A

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM)

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), ülke ihtiyaçlarını karşılamak üzere başarıyla gerçekleştirdiği projeleri ve ürünleriyle Türkiye’nin ufkunu genişleten, bu kapsamda da güven veren bir teknoloji merkezidir. 

Çalışma alanlarındaki başarılarıyla Türkiye sınırlarını aşan Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE), Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) ve Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü (TBAE) enstitülerini bünyesinde birleştirerek dünya çapında teknolojiye yön veren bir mükemmeliyet merkezi olma hedefiyle Türkiye’nin gurur kaynakları arasındaki hak ettiği yeri alan BİLGEM’e 2012 yılı itibariyle iki yeni enstitü eklenerek İleri Teknoloji Araştırma Enstitüsü (İLTAREN) ve Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE) kurulmuştur.

TÜBİTAK BİLGEM SİBER GÜVENLİK ENSTİTÜSÜ (SGE)

TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE) bilgi ve iletişim sistemleri güvenliğine yönelik çalışmalar yürütür.
Enstitü, siber güvenlik ve ilgili konularda bilgi birikimi ve araştırma kapasitesine sahip olmayı, ülkemizde siber güvenlik konusunda yürütülen teknik faaliyetleri yönlendirme ve eşgüdümü sağlayıcı önerilerde bulunmayı, ülkemizde siber güvenlik konusunda bir referans merkezi olarak görev yapmayı, ülkemizdeki kritik altyapıların siber güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

TÜBİTAK BİLGEM İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (İLTAREN)

TÜBİTAK BİLGEM İleri Teknoloji Araştırma Enstitüsü (İLTAREN) elektronik harp (EH) ve ilgili teknoloji alanlarında, Türkiye’nin bilimsel gelişimini ve teknolojik bağımsızlığını sağlamak amacıyla araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunarak, ulusal ve uluslararası düzeyde bir bilim ve çözüm yeri olmak hedefini göz önünde bulundurmaktadır.

Enstitü, çalışmalarında ülkenin ilgili stratejik plan ve programlarında belirtilen araştırma ve geliştirme ihtiyaçlarını gözetme, bilimsel araştırma ortamı yaratma ve yaratıcılığı teşvik etme, kendi bünyesindeki araştırıcı ve teknik personel ile talep eden ilgili kuruluşların elektronik harp alanındaki teknik personelini eğitme ilkelerini göz önünde tutarak kurumun diğer organlarıyla ve gerektiğinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır.

18.07.2012