TÜBİTAK BİLGEM Kuruldu

-A +A

TÜBİTAK bünyesinde yer alan iki önemli enstitü; TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) ile daha önce TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ne (MAM) bağlı olarak faaliyet gösteren Bilişim Teknolojileri Ensitüsü (BTE) güçlerini TÜBİTAK BİLGEM (Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi) çatısı altında birleştirdi.

Böylece 1.200 kişiyi aşan insan kaynağıyla, güvenlik ve bilişim teknolojileri alanlarında Türkiye’nin en büyük ve en yetkin Ar-Ge yapılanması hayata geçirilmiş oldu.

40 yıla yaklaşan bilgi birikimi ve tecrübeyle TÜBİTAK BİLGEM, büyük ölçekli projelerle Türkiye’nin ufkunu genişleten, ülkemizin teknolojik bağımsızlığına katkıda bulunan ve alanında güven veren bir teknoloji merkezi olacak.

TÜBİTAK BİLGEM’in faaliyet alanları ve projeleri; elektronik, elektromanyetik, optik, akustik sistemler, kriptoloji, elektronik harp, sensör sistemleri, benzetim ve modelleme, platform entegrasyon teknolojileri, yazılım ve yazılım mimarileri, doğrulama ve geçerleme teknikleri, veri madenciliği, güvenlik kritik yazılım geliştirme, bilgi ve ağ teknolojileri, bilgi ve ağ güvenliği gibi alanlarda odaklanıyor. TÜBİTAK BİLGEM’in temel çalışma ilkesini ise ulusal kaynaklarla ulusal teknolojilerin geliştirilmesi hedefi oluşturuyor.

TÜBİTAK BİLGEM’i oluşturan enstitüler ve bağlı bölümleri, günümüze kadar bu alanlarda başta savunma sektörü olmak üzere, kamu kurumları ve özel sektör için önemli sayıda ve büyük ölçekte projeler gerçekleştirdi. Bu enstitülerin geliştirdiği birçok ürün halen NATO ve dost ülkeler tarafından da kullanılıyor.

TÜBİTAK BİLGEM proje ve başarılarıyla, Türkiye sınırlarını aşarak dünya çapında teknolojiye yön veren bir mükemmellik merkezi olma hedefiyle, Türkiye’nin gurur kaynakları arasındaki yerini alacak.

Söz konusu enstitülerin tek bir merkez altında birleşmeleri ile çalışmaların ivme kazanması ve dolayısıyla ülkemizin Ar-Ge’sinin kazançlı çıkması hedefleniyor.

06.09.2010