BİLGEM'e Bağlı Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Kuruldu

-A +A

1999 yılından bu yana TÜBİTAK-BİLGEM-UEKAE altında faaliyet göstermekte olan Yazılım ve Veri Mühendisliği Bölümü (G222), yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde, 01 Eylül 2012 tarih ve 211 sayılı Bilim Kurulu Kararıyla BİLGEM’e bağlı bir Enstitü haline gelerek Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü adını aldı. 

Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, kamuda e-Dönüşüm alanında mevcut durum analizi, yol haritası belirleme ve kamu için stratejik ve kritik alanlarda yazılım geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirmekte; dönüşüm sürecini etkin ve kalıcı kılmak amacı ile bu faaliyetleri kurumsal süreç iyileştirme ve sosyal istatistiki AR-GE çalışmaları ile desteklemektedir. 

Ayrıca Enstitü, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi sistemlerine yönelik tedarik süreçlerinde ihtiyaç duydukları teknik danışmanlığı sağlamaktadır. 

Enstitü aynı zamanda, yazılım mühendisliği alanında kamunun ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli Ar-Ge çalışmalarını yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler, Ar-Ge kuruluşları ve özel sektör ile işbirliği içerisinde gerçekleştirmeyi, edindiği bilgi birikimi ve tecrübeyi özel sektör ile paylaşarak yazılım sektörünün kapasitesinin arttırılmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

01.09.2012