Staj Olanakları

-A +A

2019 YILI YAZ DÖNEMİ STAJ BAŞVURU KOŞULLARI

 1. Staj başvuruları web sayfamız (www.bilgem.tubitak.gov.tr) üzerinden Kariyer - Staj Olanakları bölümünden 26 Nisan 2019 saat 17:00’ye kadar yapılabilecektir.
 2. Üniversite öğrenimine devam eden ve zorunlu staj yükümlülüğü bulunan lisans öğrencilerine TÜBİTAK BİLGEM’de staj yapma imkânı sağlanmaktadır.
 3. T.C. Kimlik Numarası ile başvuru yapılacağından, her başvuru sahibinin tek bir başvuru hakkı bulunmakta olup, mükerrer başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Başvuru sahiplerinden lisans not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olanların başvuruları kabul edilecektir.
 5. Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır.
 6. Geçerli başvurulardan yapılan değerlendirme neticesinde staj yapmaya hak kazananların listesi web sitemizden başvuru yapılan bölümde ilan edilecektir. Listede ismi bulunmayan adayların staj başvuruları olumsuz değerlendirilmiş olacaktır.
 7. Merkezimizde 16.07.2019 -  29.07.2019 tarihleri arasında uygulanacak toplu İzin döneminde stajyer çalıştırılmayacak olup, stajyer tercihlerine göre toplu İzin öncesi 10 Haziran-12 Temmuz ve toplu izin sonrası 30 Temmuz-13 Eylül tarih aralıklarında 20 gün, 30 gün veya 40 gün staj yapılabilecektir (Staj süresinde her hafta 5 iş günü olarak kabul edilecektir).
 8. Staj için gereken belgeler, staj kabul listesiyle birlikte websitemizde ilan edilecektir. Staja kabul edilen öğrenci, stajına başladığı gün belirtilen belgeleri eksiksiz olarak getirmek zorundadır. Eksik belgeleri olan öğrenciler staja başlayamayacaktır.
 9. Staja başlayacak öğrenci, Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan staj süresini gösteren onaylı yazı ve imzalı, mühürlü SGK Bildirgesini (5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5. Maddesi (b) bendine göre sigortalı olduğuna dair belge) getirmek zorunda olup, SGK Bildirgesini getirmeyen öğrenciler staja başlatılmayacaktır. SGK İşe giriş Bildirgesinin başlama tarihi, stajyerin staja başlama tarihi ile aynı olmalıdır. 
 10. Stajyer, staj süresince ilgili amirlerinin verdiği görevleri yapmakla yükümlüdür. Stajyer, Kurumun genel işleyiş kurallarına (giriş-çıkış saatleri, yemek saatleri, sağlık ve güvenlik kuralları, gizlilik ilkeleri vb. gibi) uymak zorunda olup, amirleri tarafından stajının sonlandırılması istenen öğrencinin ilişiği kesilecek ve durumu üniversitesine yazılı olarak bildirilecektir.
 11. Stajyer öğrencilere herhangi bir ödeme yapılmayacak ve kalacak yer temini sağlanamayacaktır.
 12. Staj başvurusunda bulunacak tüm adaylar bu bilgileri okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Staj başvurusu yapılacak Enstitü/Başkan Yardımcılığı seçilmeden önce web sayfamızdan bilgi edinilmesi faydalı olacaktır.

Staj başvurusu için tıklayınız https://staj.bilgem.gov.tr