MENÜ
Ana Sayfa   /   Eğitimler  /   Kamu SM Eğitimleri

EĞİTİMLER

Kamu Sertifikasyon Merkezi Eğitimleri

Temelleri 1968 yılına dayanan Merkezimiz bünyesinde Kriptoloji, Bilgi Güvenliği, E-imza Uygulamaları, Yazılım Test ve Kalite Değerlendirmeleri ve TEMPEST konularında, Kamu Kurumları ve Özel Sektör Kuruluşlarına eğitimler verilmektedir.

E-İmza Farkındalık Eğitimi

Eğitim Detayları

Eğitimin Süresi

• 4 saat

Ön Şartlar

• Belirli bir ön şart bulunmamaktadır.

Kimler Katılabilir?

• Elektronik imza kullanan, elektronik imzanın hukuki sorumluluklarını öğrenmek isteyen tüm kullanıcılar ve ilgi duyan herkes katılabilir.

Eğitim Hedefleri

• Kanun ve mevzuatlar konusunda bilgi edinme,
• Yükümlülükler konusunda bilgi edinme,
• Elektronik ortamda imzalama ve imza doğrulama bilgisi edinme,
• Akıllı kart(Smart Card) içeriği konusunda bilgi edinme

Konu Başlıkları

• Kamu Sertifikasyon Merkezi E-imza Kanunu, Tebliğ, Yönetmelik, Genelgeler E-imzanın Detaylı Tanımı ve Önemi Elektronik İmza İle Bir Doküman Nasıl İmzalanır?
• Elektronik İmzalı Bir Dokümanın İmzası Nasıl Doğrulanır?
• Akıllı Kartınızın (SmartCard) İçinde Neler Vardır? İmzalama, Açık (Public) ve Özel (Private) Anahtar Nedir?
• Nitelikli Elektronik Sertifika Sahiplerinin Yükümlülükleri Nelerdir?
• Üçüncü Tarafların Yükümlülükleri Nelerdir?
• Mevzuata Göre E-imza Yazılımlarının Sağlaması Gereken Şartlar Nelerdir?

E-İmza Teknolojisi Eğitimi

Eğitim Detayları

Eğitimin Süresi

• 6 saat

Ön Şartlar

• Belirli bir ön şart bulunmamaktadır.

Kimler Katılabilir?

• Elektronik imza uygulamaları yazacak veya yazdıracak olan kişiler, Kurum ve kuruluşlarda elektronik imza konusunda karar vericiler ve ilgi duyan herkes katılabilir.

Eğitim Hedefleri

• E-imza hakkında bilgi edinme,
• AAA’nın sağladığı güvenlik kriterleri hakkında bilgi edinme,
• OCSP ve CRL hakkında bilgi edinme,
• Zaman Damgası hakkında bilgi edinme,
• Seri ve ayrık imza, E-imza veri formatları, e-imzanın arşivlenmesi konuları hakkında bilgi edinme

Konu Başlıkları

• E-imzada kullanılan algoritmalar
• E-imza oluşturma ve doğrulama mekanizması
• AAA’nın sağladığı güvenlik kriterleri
• Açık Anahtar Sertifikaları (Elektronik Sertifika)
• Sertifika İptal Kontrol Mekanizmaları (CRL, OCSP)
• Zaman Damgası
• E-imza Veri Formatı Türleri
• Ayrık / Bütünleşik İmza
• Seri / Paralel İmza
• İleri E-imza Teknikleri
• E-imzanın Arşivlenmesi

Temel Kriptoloji Eğitimi

Eğitim Detayları

Eğitimin Süresi

• 4 saat

Ön Şartlar

• Belirli bir ön şart bulunmamaktadır.

Kimler Katılabilir?

• TÜBİTAK API kullanarak Elektronik imza uygulamaları geliştirecek ve geliştirme ekibinde bulunan yazılımcı kişiler, kurum ve kuruluşlarda elektronik imza konusunda karar vericiler ve ilgi duyan herkes katılabilir.

Eğitim Hedefleri

• Kriptoloji konusunda bilgi sahibi olmak.

Konu Başlıkları

• Kriptoloji Nedir?
• Simetrik Kriptografi – Gizli Anahtarlı Sistemler
• Asimetrik Kriptografi – Açık Anahtarlı Sistemler
• RSA Kripto Sistemi
• Özet Algoritmaları
• E-İmza’nın Kriptografik Tanımı

E-İmza Farkındalık Semineri

Eğitim Hedefleri

Eğitimin Süresi

• 2 saat

Ön Şartlar

• Belirli bir ön şart bulunmamaktadır.

Kimler Katılabilir?

• Elektronik imza kullanan, elektronik imzanın hukuki sorumluluklarını öğrenmek isteyen tüm kullanıcılar ve ilgi duyan herkes katılabilir.

Eğitim Hedefleri

• e-imza hakkında genel bilgi edinme,

Konu Başlıkları

• Kamu Sertifikasyon Merkezi E-imza Kanunu, Tebliğ, Yönetmelik, Genelgeler E-imzanın Detaylı Tanımı ve Önemi Elektronik İmza İle Bir Doküman Nasıl İmzalanır?
• Elektronik İmzalı Bir Dokümanın İmzası Nasıl Doğrulanır?
• Akıllı Kartınızın (SmartCard) İçinde Neler Vardır? İmzalama, Açık (Public) ve Özel (Private) Anahtar Nedir?
• Nitelikli Elektronik Sertifika Sahiplerinin Yükümlülükleri Nelerdir?
• Üçüncü Tarafların Yükümlülükleri Nelerdir?
• Mevzuata Göre E-imza Yazılımlarının Sağlaması Gereken Şartlar Nelerdir?

sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Yetkinlik Merkezleri

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

  • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
  • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
  • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
  • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
  • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
  • Milli ve AES kripto algoritmaları
  • Uzaktan yazılım güncelleme
  • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

Geri Bildirim