RASES / Radar Kesit Alanı Hesaplama Sistemi

-A +A

RADAR KESİT ALANI KESTİRİM YAZILIMIRASES, elektromanyetik alanların saçılması problemini yüksek frekans teknikleriyle çözerek Radar Kesit Alanı (RKA) büyüklüğünü hesaplayan bir yazılımdır. RAPSİM tarafından geliştirilen RASES yazılımı fiziksel optik, seken ışın yöntemi, fiziksel kırınım teorisi, TYAR görüntüsü oluşturma ve CLEAN algoritması gibi tekniklere dayalıdır. Yazılımda kullanılan analizler:

  • MONOSTATİK VE BİSTATİK RKA KESTİRİMİ

RASES tarafından sağlanan, yüksek frekans hesaplama tekniklerine dayalı benzetim ortamında, monostatik ve bistatik RKA analizleri farklı frekans, malzeme, geliş ve gözlem açıları için yapılabilmektedir. Platform üzerinde bulunan, elektriksel özellikleri birbirinden farklı malzemeler RASES yazılımı içinde bulunan RSM kütüphanesi ile tanımlanabilir. Monostatik ve bistatik analiz sonuçları lineer ya da logaritmik skalada kartezyen veya polar koordinatlarda çizdirilebilir. Bununla beraber, RKA sonuçlarına ait istatistiki bilgiler de bu sonuçlarla birlikte elde edilebilir. RASES analitik, nümerik ve deneysel yöntemlerle doğrulanmış güvenilir RKA değerleri sunar.

  • MENZİL PROFİLİ, 2-B VE 3-B TYAR GÖRÜNTÜSÜ HESAPLAMA

RASES yazılımında hedef/platformların 1-B (menzil profili), 2-B ve 3-B TYAR görüntüleri RKA değerleri kullanılarak oluşturulabilir ve kullanıcı grafik arayüzü üzerinde gösterilebilir. TYAR görüntüleri kullanılarak platform üzerindeki baskın saçıcı bölgeler tespit edilebilir. Böylelikle RKA azaltımı veya hedef tanıma çalışmaları gerçekleştirilebilir.

  • SAÇILMA MERKEZİ TESPİTİ

1-B, 2-B ve 3-B TYAR görüntülerinden tespit edilebilen saçılma merkezine ait konum ve genlikler, hedef/platformların RKA azaltımı çalışmalarında önem arzetmektedir. Saçılma merkezi çıkartılması CLEAN algoritması ile gerçekleştirilir.

  • RKA AZALTIMINA YÖNELİK TASARIM ÖNERİLERİ

Bir platformun RKA değeri, platform üzerinde geometrik değişiklikler yapılarak ya da radar soğurucu malzeme kullanarak azaltılabilir. Kütüphanede yer almayan bir malzeme, malzemenin elektriksel özellikleri kütüphaneye eklenerek analizlerde kullanılabilir. Geometrik değişiklikler ise platformun CAD modeli üzerinde ticari CAD model yazılımları kullanılarak yapılabilir. Böylece düşük RKA değerli platformların tasarlanmasına olanak sağlanır.

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.