NATO Spektrum Yönetim ve Koordinasyon Sistemleri

-A +A

ARCADE (ALLIED RADIO FREQUENCY COMPUTER AIDED DATA EXCANGE)

NATO Frekans Yönetimi Grubu ve NATO SMB (Spectrum Management Branch) ihtiyaçlarını karşılamak üzere NATO Spektrum Yönetim Veri Değişim Formatı olan SMADEF-XML verilerinin oluşturulması, senkronizasyonu, sorgulanması ve frekans yönetim süreçlerinin kolaylaştırılması amacıyla geliştirilmiştir.

GENEL YETENEKLER

 • SMADEF-XML verilerinin yerel veritabanına yüklenmesi, sorgulanması ve paket haline getirilmesi
 • Frekans tahsislerinin harita üzerinde gösterilmesi
 • Arakipleme (intermodülasyon) hesaplamaları
 • Spektrum analizi aracı
 • Tahsis kullanım süreleri, doluluk oranları gibi metriklerin takibi
 • Merkezi veritabanından veri güncellenme kabiliyeti

SMIR-ONLINE (SPECTRUM MANAGEMENT INFORMATION REPOSITORY-ONLINE)

NATO Frekans Yönetimi Grubu’nun ihtiyaçlarını karşılamak üzere NATO Spektrum Yönetim Verileri’nin oluşturulması, senkronizasyonu, sorgulanması ve frekans yönetim süreçlerinin otomasyonu amacıyla web-tabanlı ve servis yönelimli mimariler kullanılarak geliştirilmiştir.

GENEL YETENEKLER

 • Merkezi veritabanındaki güncel verilere anlık erişim
 • ARCADE kullanılarak yapılan tüm işlemlerin herhangi bir kuruluma ihtiyaç duymadan web browser üzerinden uygulanması
 • NATO spektrum yönetim süreçlerinin işletilmesi
 • Veri giriş sihirbazı ile kolay veri hazırlama
 • Aday frekans tahsis aracı
 • İki nokta arası VHF ve HF analizleri
 • VHF kaplama analizi
 • Harita sunucularından “online” harita kullanabilme