TAHSİS - Telsiz Ağ Haberleşme Sistemleri

-A +A

TELSİZ AĞ HABERLEŞME SİSTEMLERİ

Stratejik ve taktik saha telsiz veri iletişiminde ihtiyaç duyulan teknolojilerin, TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde milli olarak gerçekleştirilmesi ile elde edilen sistemler topluluğudur.

YETENEKLER

  • Uygun telsiz frekanslarında güvenli, güvenilir ses ve veri haberleşmesi
  • 2 MHz – 20 GHz arası farklı anten sistemleri ile çalışabilme
  • Dar ve geniş bant için RF iletim koşullarına uyumlu modem sistemleri ile çalışabilme
  • Farklı haberleşme altyapılarının sisteme kolay entegrasyonu (senkron ve asenkron seri cihazlar, ethernet, USB, MIL-1533 vb.)
  • Farklı sistemler (taşınabilir/ araç içi / sabit istasyon sistemleri) için veri işleme yeteneği
  • ACP127 mesaj teatisi amaçlı sistem geliştirme yeteneği
  • HF radyo için etkin veri iletimini sağlayan STANAG 5066 protokolü gerçekleme
  • TCP/IP, X.200, SMTP, XMPP, AdapP35, Taktik X.400 (STANAG 4406-Ek-E), ACP142, X.500 protokol desteği
  • Uygulamaya özel protokollerin (GeoMesh, WiMesh, GeoPredictor) tasarım ve geliştirilmesi
  • Bir telsiz cihazının eş zamanlı farklı uygulamalar için kullanılabilmesi yeteneği (Virtual DTE)

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.