MARSsys / Radyo Spektrum Sistem Analizi ve Yönetimi

-A +A

Spektrum bilgi yönetimi ve frekans analiz süreçlerinin aynı yazılım altyapısı bünyesinde bütünleşmesini sağlayan, geniş bir yelpazede yer alan askeri ve sivil talepleri bir arada karşılayan bir otomasyon sistemidir. NATO SMADEFXML veri değişim standardına sunduğu tam destek sayesinde spektrum yönetiminde uluslararası koordinasyon kabiliyeti sunan MARSsys’in bu alanda en gelişmiş yazılımlardan olduğu günümüzde kabul edilmektedir. Tüm dünyada muadilleri ile karşılaştırıldığında SMADEF-XML standardı ile uyumlu çalışan ilk yazılımdır. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) destekli Sivil / Askeri Spektrum Bilgi Yönetimi ile 3KHz-52GHz bandında yayılım yapan sistemlerin kaplama, enterferans (olumsuz etki) ve frekans tahsis analizleri ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmıştır.

SMAS (TEKNİK ANALİZ MODÜLÜ) ANALİZ YETENEKLERİ

 • Her frekans bandı (LF/MF, HF, V/UHF, Radyo Link, Radar) için ITU-R uyumlu yayılım modelleri
 • Tek başına (stand-alone) çalışma kabiliyeti
 • Veritabanı sorgulama arayüzü
 • Çoklu sistemler için toplu analiz
 • Kullanıcı tarafından belirlenen çalışma alanı
 • Farklı vektör ve raster harita format desteği
 • DTED 0/1/2 yükseklik verisi kullanma yeteneği
 • Sonuçların katmansal biçimde harita üzerinde gösterilmesi
 • Harita ile sistem listeleri arasında interaktivite

FIMS (VERİ İŞLEME MODÜLÜ) ANALİZ YETENEKLERİ

 • Güvenlik sınıflandırmasına göre organizsyon yapısı oluşturma ve yönetimi
 • Güvenilir ve sağlam bir spektrum yönetimi için tümleşik envanter veri tabanı
 • Enterferans raporlaması ve frekans istekleri için tam otomatik süreç yönetimi
 • Entegre coğrafi bilgi yönetim sistemi (CBS) kabiliyeti
 • NATO SMADEF-XML tabanlı ortak çalışılabilirlik isteklerine yönelik tam destek ve veri değişimi
 • Jenerik sorgulama yetenekleri