KYS - Kart Yönetim Sistemi

-A +A

KYS, kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport vb. belgelerin tüm yaşam çevrimini yönetebilen uygulamalar bütünüdür.

KYS modüler yapısından dolayı farklı ihtiyaçlara uygun çözümler sunabilmektedir. KYS’de bulunan envanter, raporlama, kişiselleştirme ve kayıt alma modüllerinden kurum ihtiyaçlarına uygun farklı çözümler üretilebilir.

KYS, bugüne kadar orta ve büyük ölçekli birçok organizasyonun ihtiyacını güvenli bir şekilde karşılamıştır.

KYS Aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır;

GENEL ÖZELLİKLER

 • Sunucu: Platform ve veritabanı yönetim sisteminden bağımsızdır. Web-servisler ile dış sistemlere kolayca entegre olur. Rol-yetki bazlı erişim ve yedekli çalışma desteği sunar ve kişiselleştirme sürecindeki tüm iş mantığını gerçekler.
 • Akıllı Kart: Milli Akıllı Kart İşletim Sistemi (AKİS) ve JCOP ile uyumludur. Kimlik, pasaport ve ehliyet uygulamaları ile entegrasyonu vardır.
 • Güvenlik: Yetki bazlı erişim, hassas verilerin güvenli saklanması, terminaller arası SSL bağlantısı, elektronik imzalı işlem kayıtları ve sisteme kartlı giriş özelliklerine sahiptir.
 • PKI: Milli Açık Anahtar Altyapısı (MA3) ile entegre çalışır.

KİŞİSELLEŞTİRME

 • Başvuru paketi oluşturma
 • Başvuru paketi yönetimi
 • Başvuru paketi kişiselleştirme
 • Kalite kontrol
 • Endüstriyel ve masaüstü kişiselleştirme makineleri ile tümleşik çalışabilme
 • Terminal ve kullanıcı yönetimi
 • Duyuru yönetimi

KAYIT ALMA

 • Başvuru kayıt alma
 • Kart ve başvuru durum izleme
 • Gezici (çevrimiçi/çevrimdışı) başvuru kayıt alma
 • Standartlara uygun biyometrik kayıt alma

RAPORLAMA

 • Rol tabanlı yetkilendirme
 • Kart bazlı raporlama
 • Makine bazlı raporlama
 • İşlem kayıtlarına göre raporlama
 • Parametrik sorgu yapabilme seçenekleri
 • PDF, MS Excel ve MS Word formatlarında çıktı üretebilme

ENVANTER

 • Seri numaralı/numarasız kart girişlerinin yapılabilmesi
 • Kart iade, iptal ve imha işlemleri
 • Kartların kişiselleştirme ortamına dağıtılması
 • Günsonu işlemleri
 • Güvenli teslim alma ve teslim etme
 • Kart durum özeti bildirimi