Biyoelektronik Cihaz ve Sistem Geliştirme Laboratuvarı

-A +A

BİLGEM, bir TÜBİTAK araştırma merkezi olarak, yazılım teknolojileri, veri güvenliği, optik ve (mikro)elektronik alanlarında ileri teknoloji araştırma ve ürün geliştirmede kendisini kanıtlamış bir kurumdur. BİLGEM'de, opto/mikroelektronik ve yazılım mühendisliği yetkinlikleri ile kimya-biyoloji-nanoteknoloji uzmanlıkları bir araya getirilerek; biyosensör / biyoalgılayıcı tabanlı tanı cihazları’nın geliştirilmesi konusunda çalışmalara başlanmış ve bu amaçla‘Biyoelektronik Cihaz ve Sistem Geliştirme Laboratuvarı’ kurularak proje faaliyetlerine başlamıştır. İnovativ ve çığır açıcı yeni nesil tanı cihaz ve biyoçiplerinin geliştirilebilmesi için elektronik komponent tasarım ve üretiminden, biyolojik test geliştirilmesine kadar birbirinden farklı pek çok alanda tecrübe gerektirmektedir. Bu nedenle kimya, elektronik, yazılım ve makina mühendisleri ile biyomühendislik, moleküler biyoloji ve genetik gibi farklı disiplinlerden araştırmacılardan oluşan proje ekibi ve laboratuvar altyapısı oluşturulmuştur. Proje kapsamında geliştirilen taşınabilir ve yerinde tespite olanak tanıyan biyosensör tabanlı tanı cihazlarının çok yakın bir gelecekte tıbbi tanı, ülke güvenliği, biyoproses kontrolü, tarım ve gıda sanayi ile çevre izleme gibi pek çok alanda yapılacak ölçümlerde yaygın olarak kullanılması öngörülmektedir. Biyoelektronik Cihaz ve Sistem Geliştirme projesi kapsamında geliştirilen teknoloji ve cihaz prototipleri kullanılarak sağlık, gıda ve çevre güvenliği konularında örnek çalışmalar yapılmıştır. 

www.biyoelektronik.bilgem.tubitak.gov.tr