FKDS / Fiberoptik Kablo Denetimm Sistemi

-A +A

FİBEROPTİK KABLO DENETİM SİSTEMİ

Fiberoptik kablo şebekesinin envanterinin coğrafi koordinatları ile birlikte yönetimi ve şebekenin, aşınma, kopma, bilgi çalma olaylarına karşı izlenmesi amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir. F/O kablolar, Merkezi Denetim Birimi (MDB) tarafından kontrol edilen Uzak Denetim Birimleri (UDB) vasıtasıyla optik ölçümleri yapılmak suretiyle sürekli izlenebilmekte, oluşan/oluşabilecek arızalar tespit edilmekte, raporlanmakta ve coğrafi koordinatları ile birlikte kullanıcıya sesli, görsel olarak sunulabilmektedir.

ÖZELLİKLER

 • Detaylı F/O envanter bilgisi yönetimi
 • Kablo kopuğu, bükülme, kablo yaşlanmaları, ek yeri ve konnektör kayıplarının coğrafi koordinatı ile birlikte tesbiti ve harita üzerinde gösterimi
 • Dahili Coğrafi Bilgi Sistemi ile CBS tabanlı GUI
 • 3D coğrafi koordinat kullanımıyla yüksek doğruluk
 • Esnek konfigüre edilebilir CBS altlık katmanları
 • Otomatik tazelenen WEB tabanlı Kullanıcı Arayüzleri
 • Arşivleme ve istatistiksel raporlama
 • Yeniden kullanılabilir gizleme/renklendirme filtreleri
 • Filtreli sorgu sonuçlarını dosyaya aktarabilme
 • Esnek, veri giriş desteği (çiz, dosya yükle, yaz)
 • Operatörler arası dahili mesajlaşma yeteneği
 • Hataya dayanıklı, performansı artırılabilir esnek mimari
 • Birden çok dil desteği (internationalization)

GÜVENLİK YÖNETİMİ

 • Akıllı kart ve parola ile kullanıcı doğrulama
 • Merkezi Kullanıcı Yönetimi
 • Yetkileri ayarlanabilir Rol Tabanlı Kullanıcı erişim denetimi
 • Roller arası yönetim hiyerarşisi
 • TLS tabanlı güvenli iletişim
 • Dahili PKI desteği, dahili Sertifika Otoritesi
 • Merkezi işlem kayıtları (audit) takibi
 • Güvenli veri depolama
 • Kullanıcıların envanter yetki bölgelerinin tanımlanması
 • Kullanıcıların ve Cihazların akıllı kartlarının yönetimi
 • Sisteme giriş yapan kullanıcıların canlı izlenebilmesi

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.