Devam Eden Projeler ve Programlar

-A +A
 • Biyoelektronik Cihaz ve Sistem Geliştirme 
 • BİLGEM, bir TÜBİTAK araştırma merkezi olarak, yazılım teknolojileri, veri güvenliği, optik ve (mikro)elektronik alanlarında ileri teknoloji araştırma ve ürün geliştirmede kendisini kanıtlamış bir kurumdur. BİLGEM'de, opto/mikroelektronik ve yazılım mühendisliği yetkinlikleri ile kimya-biyoloji-nanoteknoloji uzmanlıkları bir araya getirilerek; biyosensör / biyoalgılayıcı tabanlı tanı cihazları’nın geliştirilmesi konusunda çalışmalara başlanmış ve bu amaçla ‘Biyoelektronik Cihaz ve Sistem Geliştirme Laboratuvarı’ kurularak proje faaliyetlerine başlamıştır. İnovativ ve çığır açıcı yeni nesil tanı cihaz ve biyoçiplerinin geliştirilebilmesi için elektronik komponent tasarım ve üretiminden, biyolojik test geliştirilmesine kadar birbirinden farklı pek çok alanda tecrübe gerektirmektedir. Bu nedenle kimya, elektronik, yazılım ve makina mühendisleri ile biyomühendislik, moleküler biyoloji ve genetik gibi farklı disiplinlerden araştırmacılardan oluşan proje ekibi ve laboratuvar altyapısı oluşturulmuştur. Proje kapsamında geliştirilen taşınabilir ve yerinde tespite olanak tanıyan biyosensör tabanlı tanı cihazlarının çok yakın bir gelecekte tıbbi tanı, ülke güvenliği, biyoproses kontrolü, tarım ve gıda sanayi ile çevre izleme gibi pek çok alanda yapılacak ölçümlerde yaygın olarak kullanılması öngörülmektedir. Biyoelektronik Cihaz ve Sistem Geliştirme projesi kapsamında geliştirilen teknoloji ve cihaz prototipleri kullanılarak sağlık, gıda ve çevre güvenliği konularında örnek çalışmalar yapılmıştır. 

  www.biyoelektronik.bilgem.tubitak.gov.tr

 • Mobil DF sistemi 
 • Mobil DF sistemi RF spektrumun 20 MHz - 3.6 GHz aralığında geniş bantlı olarak gözlemlenebilir ve kullanıcının kendisi için hedef olarak belirlediği işaretlerin yönünü tespit edebilmektedir. Ayrıca birden fazla sistem ile aynı işaretin yönü belirlenerek, hedefin konumunun tespit edilebilir.
  İstenilen bir mobil araca monte edilebilen sistem sayesinde araç, hareket halinde veya sabit pozisyonda, aracın ve hedefin yön/konum bilgilerini harita üzerinde göstererek, kullanıcıya coğrafi olarak önemli veriler sunabilmektedir. Araç hareket halindeyken yön tespit kabiliyeti sayesinde hedefin konumu kısa sürede belirlenebilmektedir. 40 MHz bant içerisinde yön tespiti işlemi ile aynı anda belirlenen hedef, sinyalin demodule edilerek dinlenebilmesi/kaydedilebilmesi sistemi benzerleri arasında öne çıkaran özelliklerdendir. Ağ üzerinden uzaktan komuta ile de yönlendirilebilen sistem, GPS ve elektronik pusulaya sahiptir.
   

  Özellikler
  - Spektrum Tarama Aralığı: 1 MHz- 6 GHz
  - Yön Tespit Aralığı: 20 MHz – 3.6 GHz
  - Gerçek Zamanlı Bant Genişliği: 40 MHz
  - Demodülatör Kanal Sayısı: Tek Kanal
  - Desteklenen Modülasyon Tipleri: FM, AM, USB, LSB, CW
  - DF Hassasiyeti: <-120 dBm
  - DF Çözünürlüğü: 0.1o
  - DF Doğruluğu: 1o RMS
  - Dinamik Aralık: >80 dB
  - Tarama Hızı: >1 GHz/s
  - Faz Gürültüsü: <-110 dBc/Hz @ 100 kHz

   

 • Ürün Takip Sistemi (ÜTS)
 • ÜTS Projesi Sözleşmesi 7 Ocak 2014 tarihinde imzalanmıştır. Çalışma takvimine uygun şekilde öncelikli modüllere ait ön analiz ve tasarım faaliyetleri tamamlanmıştır, gerçekleştirim aşaması devam etmektedir. Yazılım Mimarisi faaliyetleri kapsamında kalite gereksinimlerini karşılayacak altyapıyı oluşturmak amacıyla teknoloji araştırmaları yapılmaktadır.

 • Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi (HİDS)
 • Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin (HİDS) Geliştirilmesi Projesi, 15 Kasım 2013 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK BİLGEM arasında imzalanan proje sözleşmesine uygun olarak devam etmektedir. Proje kapsamında, 4 iş paketi bulunmaktadır. Birinci iş paketi olan HİDS Modelinin Doğrulanması ve Kalibrasyonu çalışmalarında veri düzenleme çalışmaları yürütülmekte, model testleri yapılmaktadır. İkinci iş paketi olan HİDS’in Geliştirilmesi kapsamında analiz çalışmaları tamamlanmıştır. Üçüncü iş paketi olan Türkiye Çölleşme Modeli ve Risk Haritası’nın Oluşturulması kapsamında Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen 11 akademisyen ve paydaş kurumların katılımı ile 32 Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirilmiş; çölleşmeye yönelik literatür taranmış, ülkemize özgü çölleşme kriter ve göstergeleri belirlenmiştir. Dördüncü iş paketi olan CBS Eğitimleri kapsamında, eğitim içerikleri belirlenmiş, eğitim dokümantasyonu hazırlanmış ve ilk olarak Temel CBS Kavramları Eğitimi verilmiştir.

 • Networked WaSiF
 • Networked WaSiF, Avcı Uçaklarına Eğitim Amacıyla Yerleştirilmiş Gömülü Benzetim Ağı. Savaşa hazır pilotların eğitiminde, birbiriyle karşılıklı etkileşimde bulunabilen iki uçağın sanal silah sistemleri ve sanal hedefler kullanılarak, çeşitli muharebe tekniklerini gerçek ortam şartlarında gerçekleştirilebileceğinin gösterilmesi. Bitiş Tarihi : 09.2008 Projeye Katılan Ülkeler : Almanya, İtalya, Portekiz

 • JADE
 • JADE, Joining Innovative Approaches For The Integration and Development of Transnational Knowledge Clusters Policies Related to Independent Living of Elderly. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde yaşlı nüfusun hızla artması ile bu nufüsun ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yenilikçi projeler başlatılmaya çalışılmaktadır. Özellikle bu nufüsün yaşam şartlarını kolaylaştırmak ve bağımsız yaşamalarına imkan sağlamak amacı ile çeşitli kurum ve kuruluşlar biraraya gelerek işbirliği kümeleri oluşturmaktadır. Bu proje kapsamında konsorsiyumda yer alan ülkeler bazında kurulan bu yapılanmaların, uluslararası işbirliği ortamında nasıl çalışacağı, politikaları ve hedefleri belirlenecek ve bundan sonraki çerçeve ve Avrupa Projelerine birlik halinde katılımlar sağlanarak daha çok bilgi paylaşımı ve işbirliği öngörülmektedir. Program: Regions of Knowledge Proje Ortakları: İtalya, İngiltere, Fransa, Finlandiya Başlangıç Tarihi : 04.2011
 • Göktürk Milli Kripto Alt Sistemi Projesi
 • GÖKTÜRK-1, uydudan alınan yüksek çözünürlüklü görüntünün yer birimlerine güvenli iletimini amaçlayan bir sistemdir. Temel amacı askeri ihtiyaçları karşılaması olmasına rağmen sivil faaliyet alanlarında da kullanımı planlanmaktadır. GÖKTÜRK-1 Uydusu ile Sabit ve Gezici Yer İstasyonları arasındaki iletişim S-Bant ve X-Bant linkleri üzerinden yapılmaktadır. Proje kapsamında UEKAE tarafından bu hatlar üzerinden iletilen verinin güvenliği için kripto ve anahtar yönetimi cihazları geliştirilmiştir. Böylece uyduya gönderilecek komutların ve uydudan alınacak görüntü verisinin güvenliği sağlanmış olacaktır. UEKAE ayrıca uydu ve yer istasyonları için COMSEC, TEMPEST ve Kriptoloji alanında hizmet vermektedir. Geliştirilen ürünler; Yer istasyonu için X-Bant Milli Kripto Cihazı Yer istasyonu için S-Bant Milli Kripto Cihazı Anahtar Yönetim Ünitesi Anahtar Yükleme Cihazı Uydu istasyonu için X-Bant Milli Kripto Cihazı Uydu istasyonu için S-Bant Milli Kripto Cihazı Uydu Anahtar Enjektörü Elektronik Yer Destek Cihazı UEKAE bu proje kapsamında asıl yüklenici firma olan Telespazio S.P.A. ile birlikte DSI GmbH ve Thales Alenia Space firmasısı ile çalışmaktadır.
 • Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Projesi (KAYS)
 • İlk sürümü 2012 Eylül ayında tüm Türkiye’de kullanıma açılan KAYS Projesi’nin ikinci sürümü 2013 Mart ayında tamamlanarak Program Yönetimi Birimi ile İzleme ve Değerlendirme Birimi Modülleri kullanıma açılmıştır. Doğrudan Faaliyet Desteği Modülü 2013 Haziran ayında, Teknik Destek ve Güdümlü Proje Desteği Modülleri ise 2014 Ocak ayında kullanıma açılmıştır. 2014 Ocak ayında Yatırım Destek Ofisi, KAYS-EBYS Entegrasyonu ve Yurt Dışı Ziyaret Bileşenleri sözleşme kapsamına dahil edilmiş, geliştirimleri tamamlanmış ve tüm Türkiye’de kullanıma açılmıştır.Web Sayfası: http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/
 • Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi (BÜTÜNLEŞİK)
 • Projeler, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım, Puanlama Formülü Entegrasyonu, Vakıf Demirbaş ve Stok Yönetimi Modüllerine ilişkin Geçici Kabul faaliyetleri başarıyla gerçekleştirilmiştir. Dış Kullanıcılarla Entegrasyon ve İletişim, SYGM Kaynak Yönetimi Modülleri geliştirme faaliyetleri devam etmektedir. Web Sayfası: http://yte.bilgem.tubitak.gov.tr/butunlesik/
 • EPDK Bilişim Sistemi Geliştirilmesi Projesi (EBİS)
 • Proje kapsamında geliştirilen Enerji Piyasası Veritabanı Yönetim Sistemi ile enerji piyasası verileri merkezi bir yerden yönetilmeye başlanmış, e-Devlet entegrasyonu ile lisanslarla ilgili başvuru ve bildirim süreçlerinin elektronik ortamda daha etkili bir şekilde gerçekleşmesi sağlanmıştır. Geliştirilen bir diğer sistem olan Enerji Piyasası Analiz ve Raporlama Sistemi ile enerji piyasası verileri üzerinde istatiksel raporlama ve analiz işlemleri gerçekleştirilmiş, karar destek mekanizmalarına girdi sağlayacak altyapı kuruma kazandırılmıştır. Veri Erişim ve Paylaşım Sistemi ile dış kurumlarla veri entegrasyonları sağlanarak ilgili kurumlardan veri temin edildiği gibi, enerji piyasası verileri de ihtiyaç sahibi kurumların erişimine açılmıştır. Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile kurumun evrak yönetimi e-imza ile elektronik ortamda gerçekleştirilmeye başlanmış, iş süreçleri hızlandırılmış ve önemli tasarruflar sağlanmıştır. Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı ile satınalma, bütçe, muhasebe işlemleri merkezi bir yerden yönetilmeye başlanmıştır. Proje kapsamında SGE (Siber Güvenlik Enstitüsü) ile birlikte yürütülen çalışmalar çerçevesinde, kurumun donanım ve ağ altyapısının kurulumu faaliyetleri gerçekleştirilmiş, BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) konusunda danışmanlık verilerek kurumun ilgili TS ISO/IEC 27001 sertifikasını alması sağlanmıştır. 22 Mayıs 2014 tarihinde Proje geçici kabulünün tamamlanmasının ardından Aktif Bakım / İzleme sürecine girilmiştir. Bu süreçte proje kapsamında geliştirilen modüllerin iyileştirilmesi ve kullanıcılardan gelen yeni taleplerin yazılıma yansıtılması hedeflenmektedir. Web Sayfası: http://www.epdk.gov.tr/ebis/
 • TÜBİTAK Yönetim Bilişim Sistemi Projesi (T-YBS)
 • Hedef Kitlesi:Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başlangıç Tarihi: 01.04.2013 TÜBİTAK bünyesinde resmi evrak akışlarının elektronik ortamda yürütülmesinde yönelik Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kurulumunun gerçekleştirilmesi ve TÜBİTAK tarafından verilen proje ve burs desteklerinin yönetimine yönelik sistemin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Kazanımları - Mevcut kurumsal otomasyon altyapısının iyileştirilmesi ve uygulamalar arasındaki entegrasyonun artırılması ile iş verimliliğinin ve kapasite kullanım oranlarının artırılması - İş süreçlerinin elektronik ortamda yürütülmesi ile işgücü, zaman ve masrafların en aza indirgenmesi, iş verimliliğinin ve kapasite kullanımının artırılması - Dış paydaşlara verilen hizmetlere erişimin kolaylaştırılması ve hizmet etkinliğinin artırılması
 • Foto Dedektör Projesi
 • Fotodetektör Projesi kapsamında, BİLGEM olanaklarıyla ülkemizde ihtiyaç duyulan fotodetektörlerin üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretimi yapılmaktadır. 
   
  Geliştirilen PIN fotodedektör üretim süreci ile DDA-1 kodu verilen bir algılayıcı üretilmiştir. Özel olarak geliştirilen DDA-1 Algılayıcı, Silisyum taban üzerinde birbirine eş olarak üretilen dört PIN diyottanoluşmaktadır. Aktif alan çapı 10mm’den büyük, düşük kaçak akımlı (<1nA/cm2), ve ticari dedektörlerden daha yüksek darbeli tepkisellik özelliğine (0,44A/W) sahiptir. Tamamen milli olanaklar kullanılarak üretilen fotodedektör, benzer ürünlerden daha düşük parazitik kapasite, geniş dinamik çalışma aralığı, yüksek belverme gerilimi, yüksek hız ve doğruluk özellikleri taşımaktadır. 
   
  Sivil ve askeri uygulamalarda yaygın olarak kullanılan fotodedektörlerin diğer kullanım alanları aşağıda verilmiştir; 
   
  - Darbeli ve sürekli lazer algılayıcılar, 
  - Optik haberleşme, 
  - Barkod okuyucuları, 
  - Optik uzaktan kontrol, 
  - Tıbbi elektronik uygulamaları, 
  - Yüksek hızlı fotometri 
   
  BİLGEM’de farklı uygulama alanları için özgün fotodedektör üretim süreci geliştirilmesi çalışmalarına proje kapsamında devam edilmektedir. 
 • IPKC
 • Günümüzde ağ sistemleri giderek tek bir ağ teknolojisinde birleştirilmektedir. Gelecekte ise ağ sistemlerinin, her türlü veri trafiğinin tamamen IP ağları üzerinden aktarılmasına dayanan “Everything Over IP” kavramına dayanacağı öngörülmektedir. 

  Bu bağlamda, proje kapsamında geliştirilenIP Kripto Cihazları(IPKC), IP haberleşmesinde bulunan Özel ya da Gizli ağların,korumasız ağlar üzerinden yüksek hızlarda güvenli iletişimini sağlamaktadır.Bu sayede çok sayıda fiziksel hat türü(Kablolu, kablosuz, uydu ve hibrit ağlar), çok sayıda uygulama tek bir teknoloji ile korunmuş olur.IP Kripto Sistemi bu ağların veri gizliliğini, kimlik doğruluğunu ve veri bütünlüğünü sağlamaktadır. 

  IP Kripto Sistemi, güvenli iletişimi sağlayan ve gizli ağları birbirine bağlayan IP Kripto Cihazlarından (155Mbps IPKC-G/320 Mbps IPKC-EG),uzaktan anahtar ve cihaz yönetimini sağlayan Güvenlik Yönetim Merkezinden(GYM) oluşur. 
  Yazılım ve donanımı tamamen milli olarak tasarlanmış IP Kripto Sistemleri, başta TSK TAFICS ve JEMUS ağları olmak üzere, birçok kritik askeri ve kamu kuruluşunun bilgi alt yapısının güvenliğinde kritik rol oynamaktadır. 

 • Milli Açık Anahtar Altyapısı Projesi
 • Açık anahtar altyapısı, kurum ve kuruluşların elektronik ortamda ihtiyaç duyduğu güvenlik hizmetlerini sağlamak için kullanılır. Bu altyapı, bir veya daha fazla Sertifikasyon Makamı sunucusu ve diğer yardımcı yazılımlardan oluşur. Kullanıcılar belli prensipler çerçevesinde bu sisteme kayıt olurlar. Bu kayıt işlemi sonucunda kullanıcı, kimliğini ispat etmek ve bilgi güvenliğini sağlamak için kullanabileceği elektronik belgelere sahip olur. Sertifika adıyla anılan bu belgeler elektronik imza atmak, bilgileri şifrelemek ve erişim denetimi için kullanılır. Günümüzde birçok bilişim aracına entegre edilen elektronik imza gibi özellikler artık hukuki bağlayıcılık da taşımaktadır. Bu nedenle sertifikaların ve onlara ait anahtarların yönetimi çok büyük önem taşımaktadır. 
   
  MA3 projesi kapsamında geliştirilen ESYA Elektronik Sertifika Yönetim Altyapısı bir açık anahtar altyapısı sisteminden beklenen tüm özellikleri bir arada sunar. ESYA Sertifika Makamı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı projesi başta olmak üzere bütün e-devlet süreçleri (nitelikli sertifika, yetki sertifikası, uyap, e-fatura, e-defter, e-recete, yeni nesil ökc, e-pasaport, takograf vs) için kritik rol oynayan elektronik sertifikaların üretimi ve yönetimini gerçekleştiren tek milli yazılımdır. En son PKI teknolojilerinin uygulandığı ESYA Sertifika Makamı CC EAL4+ sertifikası almış dünyadaki sayılı, ülkemizdeki tek üründür. 
   
  Ayrıca MA3 Projesi kapsamında ülkemizdeki resmi, özel kurum ve kuruluşların her türlü PKI tabanlı kimlik doğrulama, şifreleme ve elektronik imza ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yazılım kütüphaneleri ve stratejik önemi yüksek kurumlarda kullanılmak üzere milli masaüstü güvenlik çözümleri geliştirilmektedir. Geliştirilmekte olan bu ürünler, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere bir çok kamu kurumunda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
 • MAMSİS Projesi
 • Milli Askeri Mesajlaşma Sistemi (MAMSİS ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) dahilinde stratejik, operatif ve taktik sahada mesajlaşma gereksinimlerinin kesintisiz olarak tek bir müşterek sistemle hızlı, doğru ve güvenli olarak karşılanmasını sağlayan ürün ailesidir. MAMSİS, uluslararası askeri ve ticari standartlarla uyumlu, tamamen milli olarak geliştirilen, işletim sisteminden bağımsız istemci ve sunucu yazılım bileşenlerindenoluşmaktadır. 
   
  Geliştirilen mesajlaşma sisteminde imzalı ve/veya şifreli mesaj iletiminden sorumlu Mesaj Aktarma Sunucusu (MAS) mevcuttur. Askeri ve kurumsal ihtiyaçlar gözetilerek ITU X.400 ve SMTP/IMAP protokolüne göre iki farklı mesaj aktarma sunucusu ve bu sunucularla çalışabilecek istemci, yönetim arayüzleri geliştirilmiştir. Askeri mesaj alışverişi için STANAG 4406 (Ed.2)’ya tam uyum sağlanmıştır. Mesajlaşma sisteminde tanımlı kullanıcıların kimlik ve adres bilgileri ile bu kullanıcıların sertifikalarının saklanması için ise güvenli Dizin Sistemi Sunucusu (DSS) geliştirilmiştir. ITU X.500 ve LDAP standartlarına göre geliştirilen DSS, kullanıcı bilgilerinin hiyerarşik olarak muhafaza edilmesine ve hızlı şekilde erişimine olanak sağlamaktadır. 

  Mesajlaşma Sistemi kapsamındaki sunucuların sağladığı mesajlaşma ve dizin hizmetlerinin kullanıcılara sunulabilmesi için platform bağımsız bir kullanıcı arayüzü geliştirilmiştir. Tek bir arayüz üzerinden, farklı mesajlaşma protokolleri (X.400, IMAP/SMTP) ve dizin protokolleri (LDAP, X.500) kullanılarak sunucu erişimi sağlanabilmektedir. Dizinden kullanıcı seçimi ve ilgili kullanıcılara, askeri mesaj formu vasıtası ile imzalı ve/veya şifreli mesaj gönderimi mümkün olmaktadır. 
   
  Mesajlaşma Sistemi kapsamında tüm istemci ve sunucu iletişimi, TLS hat güvenliği sağlandıktan sonra yapılmaktadır. Sisteme giriş işlemlerinde akıllı kart tabanlı güçlü kimlik doğrulama uygulanmakta, tüm sunuculara erişim için esnek ve güçlü erişim denetimi mekanizmaları sağlanmaktadır. Mesaj güvenliği ve bütünlüğü, imzalama ve şifreleme işlemleri ile garanti edilmektedir. 
   
  Mesajlaşma Sistemi bileşenleri, stratejik sahaya ek olarak, düşük bant genişliği ve yüksek veri kaybı içeren taktik sahada da çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bunun için X.400 tabanlı MAS, X.500 tabanlı DSS ve İstemci’nin taktik saha adaptasyonu yapılmış, aynı zamanda stratejik ve taktik saha geçişi için bir geçit arabirimi (Taktik Arayüz Birimi) yazılımı geliştirilmiştir. Taktik saha uyarlaması için STANAG 4406 Ek E’ye tam uyum sağlanmıştır. Taktik çözümlerin, MAMSİS dışında bir çok projede de kullanılması planlanmaktadır. 
   
  Mesajlaşma sisteminin daha etkin çalışması ve mevcut sistemlerle entegre çalışabilmesi için bazı geçit yazılımları da geliştirilmiştir. Bunlar; ACP 127 tabanlı sistemlerle çalışmayı sağlayan Sistemler Arası Geçit Birimi (SAGB), adres grupları için çoklu mesaj şifreleme ve mesaj dağıtımını sağlayan Adres Listesi Yönetim Birimi (ALYB) ile karargah içi otomatik mesaj dağıtımını sağlayan Havale Yönetim Birimi (HYB)’dir. 
   
  MAMSİS, tüm askeri mesajlaşma bileşenlerini bünyesinde barındırması açısından dünyada tektir. Uluslararası askeri standartlara ek olarak sivil mesajlaşma standartları da gerçeklenmiş ve genişletilerek güvenli hale getirilmiştir. Böylelikle, MAMSİS’in tamamı veya bazı bileşenlerinin, askeri veya kurumsal amaçlarla kullanılabilmesi 
  sağlanmıştır.

 • MİLSEC-4 Emniyetli IP Telefon
 • MİLSEC-4 terminali, PSTN ve IP ağlarda yeni nesil emniyetli haberleşme teknolojileri için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan emniyetli telefonlar ile uyumluluğu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti sağlamaktadır. 
  MİLSEC-4 başlıca şu özellikleri sunmaktadır: 
  - IP ve PSTN ağlar üzerinden emniyetli haberleşme 
  - Uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi 
  - NATO SCIP uyumluluğu 
  - Ticari SIP ürünleri ile birlikte işlerlik 
  - MİLCEP ve MİLSEC emniyetli telefonlar ile birlikte işlerlik 
  - Milli ve AES kripto algoritmaları 
  - Uzaktan yazılım güncelleme 
  - Dokunmatik ekran ile kolay kullanım 
  MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleriGüvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir. MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A, MİLSEC-2, MİLCEP-K1 ve MİLCEP-K2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve karşılıklı emniyetli haberleşme gerçekleştirebilir. MİLSEC-4, PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.
 • Telsiz Haberleşme Sistemleri
 • Amaç uygun telsiz frekanslarında güvenli, güvenilir ses ve veri haberleşmesini sağlayan sistemler geliştirilmektedir. Bu kapsamdaki üzerine çalıştığımız ürün ve projeler: 
   
  1. MİS (Mesaj İşletim Sistemi); 
   
  Taktik saha mesajlaşma ihtiyacına çözüm olarak geliştirilmiş bir sistemdir. Milli ve NATO bünyesinde tüm askeri mesajlaşma ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile, kullanıcının ihtiyaçları doğrultusunda, dışa bağımlı olmayan, diğer sistemlerle de entegrasyonu sağlanmış, milli bir askeri mesajlaşma sistemidir. 

  a. MİS, STANAG–5066 (Profile for High Frequency (HF) Radio Data Communications) ve STANAG 4406 (NATO Reference Model for Open System Interconnection-Military Message Handling System (MMHS)
  (son versiyonu)’da belirtilen Askeri Mesaj Kotarma Sistemi (Military Message Handling System-MMHS)’ne sahiptir. 
   b. Mesaj İşletim Sistemi, ACP-127 ve X.400 (STANAG 4406 Edition 2) mesaj formatlarını desteklemektedir. 
  c. ACP-127 ve X.400 formatlı mesajların birbirlerine dönüşümü sağlamaktadır. 
   
  d. BRASS alt yapısı ile tam uyumludur. 
  e. Konfigürasyonlar; 
  i. MİS - İletişim Merkezi (MİS – COMM Center (FORBİS3)) 
  ii. MİS – İletişim İstasyonu (MİS – COMM Station (FORESC)) 
  iii. MIS – Mobil 
   
  2. BARBAROS; Gerçek Zamanlı Telsiz Ağ Sistemi 
   
  a. Gerçek zamanlı, ağ tabanlı veri taşıma sistemi. 
  b. GeoMESH protokolü ile ağ üzerinde dinamik yön bulma. 
  c. Intelligent Relay desteği ile, verilerin düğümden düğüme aktarılarak hedefe ulaştırılabilmesi. 
  d. Cooperative ARQ desteği ile, alınamayan veri bloklarının tüm ağ tarafından karşılanması. 
  e. Veriyi aktarmak üzere aynı anda birden fazla kanal (HF ve VHF gibi) üzerinden iletim yapabilme. 
  f. Tüm kanallardan half ve full duplex çalışma desteği. 
  g. Konfigürasyonlar: 

  i. BARBAROS – COMM CORNER 
  ii. BARBAROS – DLE 
  iii. BARBAROS - BASIX 

  3. TAGEC; Telsiz Ağ Haberleşme geçit cihazı; 
   
  Uygulama, taşıma ve ağ katmanlarında gelişmiş yönlendirme, protokol çevrimi ve vekil sunucu hizmeti sunan ağ geçit cihazı. 
   
  a. Telsiz, Ethernet, Uydu, GSM gibi pek çok ağ ortamını destekler. 
  b. Ağ ortamları arasındaki yönlendirmelerde, otomatik protokol çevrimi, sıkıştırma gibi düzenlemeler yaparak, ortamın maksimum verimle kullanılabilmesini sağlar. 
  c. İstenen taşıma ortamında oluşan bir kesinti durumunda, otomatikman bir diğerine yönlendirme. 
  d. IP, SMTP, STANAG 5066 Annex F uygulamaları (HFCHAT, HF MAIL, HF BFTP, IPCLIENT), XMPP dahil olmak üzere çeşitli uygulama ve taşıma protokollerini destekler. 
  e. Dosya sunucu üzerinden dosya transfer imkanı. 
  f. Standart yön bulucu işlevleri olarak NAT, Firewall ve QOS desteği. 
  g. DHCP ve DNS ile ağ için otomatik yapılandırma desteği. 
  h. Web tabanlı yapılandırma. 
   
  4. RF verici-alıcı sistemler; Veri iletimi ve güvenlik için optimize edilmiş telsiz alıcı ve verici sistemleri. 
  a. HF 2-30 MHz bandı için, 3 kHz – 25 kHz arası kanal bant genişliği. 
  b. VHF 30 – 300 MHz bandı için 5 – 50 kHz arası kanal bant genişliği. 
  c. SSB, AM ve FM modülasyon. d. Anti-Jamming ve kanal gürültüsünü azaltmak üzere otomatik frekans atlama ve DSS (Direct Spread Spectrum) desteği (HF ve VHF/UHF) 
  e. Full duplex çalışma kabiliyeti. 
  f. Otomatik Anten Adaptasyonu yanında, anten seçimi ve anten düzeltme kabiliyeti. Bu sayede, sistem istenen karşı uca en uygun anteni seçebilmekte, gerektiği durumlarda antenin boyu, yönü gibi parametreleri mekanik olarak değiştirerek en iyi iletim koşullarını sağlayabilmektedir (HF ve VHF/UHF). 
   
  5. Telsiz Ağ Haberleşme Protokolleri; 
   
  a. STANAG 5066 
  b. STANAG 4538 
  c. GeoMESH – Coğrafik veritabanı ve uzak uçların karakteristiklerine göre mesh ağ oluşturan, birden fazla frekans ve bant kullanımlı geniş alan telsiz ağ protokolü. 
  d. WiMESH – Sinyal alış koşullarına göre ağ yapılandırması sağlayan mesh ağ protokolü. 
  e. VoHF – Telsiz ağ üzerinden dijital ses aktarım protokolü. 
  f. NetARQ – ARQ işlevlerinin ağ çapında işlenmesini sağlayarak, ağ iletim verimliliğini artırmaya yönelik otomatik tekrarlama isteği işletme 
  protokolü. 

 • T.C. Kimlik Kartı
 • T.C. Kimlik Kartı projesinin amacı; farklı güvenlik seviyelerinde elektronik kimlik doğrulamayı mümkün kılan,akıllı kart tabanlı bir elektronik kimlik doğrulama sistemi geliştirmek vebu sayede elektronik ortamda sunulan hizmetlere güvenli bir şekilde erişim imkanı sunmaktır. 
   
  Bu amaçla; proje kapsamında aşağıdaki ürünler geliştirilmiştir: 
  - Akıllı Kart Yongası (UKTÜM) 
  - Akıllı Kart İşletimSistemi (AKİS) 
  - Kart Yönetim ve Dağıtım Sistemi (KYS) 
  - Güvenli Kart Erişim Cihazları (KEC) 
  - Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) 

  Pilot uygulaması Bolu ilinde başarıyla tamamlanmış olan elektronik kimlik kartı,kart sahibinin nüfus bilgilerini, sayısal fotoğrafını ve biyometrikverilerini (parmak izi, parmak damar izi ve elayası izi) içermektedir. İçerdiği kimlik bilgilerinin yanısıra, kimlik kartının en önemli özelliklerinden biri de, görsel ve elektronik güvenlik unsurlarına sahip olmasıdır.Kartın elektronik güvenlik unsurları, üzerindebulunan ve milli olarak geliştirilen, akıllı kart işletim sistemi (AKİS) ve akıllı kart tümdevresi (UKTÜM)ilesağlanmaktadır.AKİS EAL4+, UKTÜM ise EAL5 ortak kriter seviyesinde güvenlik sertifikalarına sahiptir. 
   
  Güvenli Kart Erişim Cihazı (KEC),elektronik ortamda hizmet veren uygulamlar için kimlik kartının yetkili kurum tarafından verildiğini ve kartı taşıyan kişinin gerçekten kartın sahibi olduğunu doğrulamak amacıyla geliştirilmiştir. KEC, içinde bulunan ve yine UEKAE tarafından temin edilen bir Güvenli Erişim Modülü (GEM) sayesinde, kimlik kartı ile güvenli olarak haberleşerek, kartın içindeki kart sahibine ait biyometrik veriyi okuyabilmektedir. Proje sürecinde; KEC’in endüstri tarafından üretilebilmesi için, Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte dört bölümden oluşan “T.C. Kimlik Kartları için Güvenli Kart Erişim Cihazları” standardını oluşturma çalışmaları yürütülmüştür. Yine bu amaçla, ortak kriter EAL4 sevisesinde onaylı tüm dünya tarafından kabul görecek bir koruma profili hazırlanmış ve yayımlanmıştır. 

 • KAGEP - BTE
 • İç destekli projenin amacı; 
  * Yüksek güç mikrolga vakum elektronik cihazların elektron kaynağı olan dispenser katot geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılması ve prototip üretimininin gerçekleştirilmesidir.
 • HTR-EİRS Algoritma Geliştirme (ASR-EİRS) - BTE
 • HTR-EİRS Algoritma Geliştirme (ASR-EİRS)
  Hava Trafik Radarı (HTR) ve Erken İhbar Radar Sistemlerinde (EİRS) türbin çiftlikleri ve kuş sürülerinin etkilerini bastıracak ve altı seviyeli yağış tespiti yapacak algoritmalar geliştirilmektedir.
 • Yabancı Cisim Tespit Sistemi (FODRAD) - BTE
 • FODRAD, havalimanlarında uçuş pisti üzerindeki yabancı madde kalıntılarını (Foreign Object Debris – FOD) tespit ederek operatöre uyarı veren, kalıntının pist üzerindeki konumunun ve kamera görüntüsünün gerçek zamanlı gösterimini yapan bir mm-dalga radar sistemidir. FODRAD, ülkemizdeki ilk FOD tespit radarı olup DHMİ ve TÜBİTAK arasındaki ARGE işbirliği çerçevesinde geliştirilmiştir. Sistem bünyesinde 4 adet mm-Dalga Radar ile 4 adet gece/gündüz görüşlü optik sensör bulunmaktadır. 7/24 sürekli otomatik gözetleme yapan ve tek bir merkezden kumanda ve izleme olanağı sağlayan, istatistiksel bilgileri kayderek rapor üreten FODRAD sistemi ile YAMAHA (Yabancı Madde Hasarı) kaynaklı kazaların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Sistemin Antalya Havalimanı’na kurulumu gerçekleştirilmektedir.
 • İkincil Gözetleme Radarı Sinyal İşleme Sistemi (SSR-SİS) - BTE
 • SSİS projesinde SSR sistemlerine ait sinyal işleme alt-sistemi gerçeklenerek tasarlanan ADS-B alıcı sistemiyle entegrasyonu tamamlanmıştır. Böylece uçaklara ait uçuş verilerinin kullanıcıya gerçek zamanda gösterimi yapılabilmektedir. Üç ay süreli kayıt ve istatistiksel gösterim yapılabilmektedir. Sözleşmesi 2014 Aralık ayında imzalanmış olan projenin geçici kabulü tamamlanmıştır.
 • Virkatör Geliştirme Projesi (VİRGEP) - BTE
 • Son yıllarda teknolojinin gelişimiyle birlikte birçok modern ülke ordusu özellikle hava savunma ve askeri haberleşme gibi hayati önem taşıyan sistemlerinde yoğun bir biçimde elektronik devre ve donanım ile donatılmıştır. Bu tür elektronik ihtiva eden haberleşme ve veri işleme gibi sistemlerin yüksek güç yönlendirilmiş elektromanyetik enerji çökertilmesi mümkün olabilmektedir. Bu durumda böyle bir teknolojiye sahip olunması, olası savaş durumlarında tümüyle elektronik olarak modernize edilmiş bir orduya karşı etkin güç ve stratejik üstünlük kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Bu açıdan, hem savunma hem de taarruz bakımından bu etkiyi oluşturabilecek sistemlerinin geliştirilmesi için yeni teknolojilerin geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu bağlamda VİRGEP projesi ile yönlendirilmiş enerji sistemlerinin temel bileşenlerini oluşturan;
  • Darbe şekillendirici ara birimi,
  • Virkatör yüksek güç mikrodalga üreteci,
  • Yüksek Güç Mikrodalga Anteni, yapılarına yönelik ARGE faaliyetleri yürütülmektedir. Bir bütünü oluşturur halde laboratuvar ortamında detay tasarımlar yapılarak, üç boyutlu modellemelerle bilgisayar benzetimleri ve analizleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca laboratuvar prototiplerinin geliştirilmesi ve üretilmesi içinde faaliyetler yürütülmektedir.
 • Petrol Rezervuarlarında Mikrodalga Isıtma (PERMİ) - BTE
 • Petrol Rezervuarlarında Mikrodalga Isıtma Yöntemi ile Kurtarımın Artırılması Fizibilite projesi TÜBİTAK ve TP Araştırma Merkezi tarafından yürütülmektedir. Ülkemizde petrol bulunmasına rağmen oldukça büyük rezervuarlar petrolün düşük akışkanlığı nedeni ile verimli şekilde üretime geçirilememektedir. Bu alanlardan faydalanmak amacı ile çeşitli kurtarım artırılması yöntemleri arasında bir yöntem de petrolün ısıtılıp akışkanlığının artırılmasıdır. 
  Isıtılan petrol daha akışkan olduğu için üretimi kolaylaşacak ve etkin kullanamadığımız petrol rezervuarlarının üretimi sağlanarak ülkemizin petrol ihtiyacının çoğunluğu kendi üretimlerimizi ile sağlanabilecektir. 
  Isıtma yöntemlerinin bir çoğu ani ısıtma ve yüksek sıcaklık nedeni ile petrolde yapısal bozulmaya neden olduğu için petrolün yapısını koruyacak verimli bir ısıtma yöntemi olarak mikrodalga ısıtma yöntemleri test edilmekte ve Türkiye Petrolleri’ nin ihtiyacına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 
 • Yüzey Dalgalı Yüksek Frekans Radarı Nüve Sistem Ön Hazırlık (YDYFR-ÖH) - BTE
 • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın isteği doğrultusunda geliştirilmesi hedeflenen ve deniz platformlarını ufuk ötesi menziller ile kısmi olarak ada arkasından gözetleme, tespit, teşhis ve izleme yeteneğine sahip olacak yüksek frekans radarı için gerekli olan sahaya yönelik altyapı oluşturulması, veri toplamaya yönelik deneyim artırılması ve elde edilen veriler üzerinde analizler yapılması amaçlanmaktadır.
 • Milli Üretim Entegre Sualtı Savaş Yön. Sistemi - Ay Sınıfı (MÜREN-AY) - BTE
 • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Bilişim ve Bilgi Güvenliği ileri Teknolojiler Araştırma Merkezi arasında 2015 yılında imzalanan işbirliği protokolü doğrultusunda MÜREN SYS Programı oluşturulmuş ve programın ilk projesi olarak MÜREN SYS AY Sınıfı Uygulaması Proje sözleşmesi 02 Haziran 2016 tarihinde imzalanmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın sahip olduğu iki adet AY Sınıfı denizaltı için (TCG DOĞANAY (S-351) ve TCG DOLUNAY (S-352)) sistem mühendisliği süreçlerine uygun olarak, modern ağır torpido (DM2A4) atış yeteneğini milli imkanlarla kazandıran bir sistem geliştirilecektir. Proje kapsamında geliştirilecek sistem ile AY Sınıfı denizaltılara aşağıdaki imkan ve kabiliyetler kazandırılacaktır:
  • Envanterde mevcut DM2A4 torpidosunun atılma kabiliyeti
  • MİLPAS, ED ile Hücum ve Seyir Periskopları verileri ile İz Yönetimi de dahil olmak üzere özgün Hedef Hareket Analizi (TMA)
  • DM2A4 torpidosu için özgün Silah Kontrol Birimi Geliştirilecek olan başta Silah Kontrol ve TMA Birimlerinin PREVEZE ve GÜR sınıfı Yarı Ömür Modernizasyonlarında ve Milli Denizaltı’da da adapte edilerek kullanılması hedeflenecektir. Ayrıca gerekli güncellemeler yapılarak sistemin Genieware arakatmanı üzerine çalışması sağlanacaktır. Proje kapsamında, Dz.K.K.lığı bağlısı Araştırma Merkezi Komutanlığı ile birlikte geliştirilecek sistem ile AY Sınıfı denizaltılara Proje, geliştirilen sistemin envanterimizde bulunan 2 adet AY Sınıfı denizaltıda bütünleştirilmesini müteakip Şubat 2019'da tamamlanacaktır.
 • Milli Üretim Entegre Sualtı Savaş Yön. Sistemi - Preveze (MÜREN-PREVEZE) - BTE
 • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Bilişim ve Bilgi Güvenliği ileri Teknolojiler Araştırma Merkezi arasında 2015 yılında imzalanan işbirliği protokolü doğrultusunda MÜREN SYS Programı oluşturulmuş ve programın ikinci projesi olarak MÜREN SYS PREVEZE Sınıfı Uygulaması Proje sözleşmesi 01 Ağustos 2017 tarihinde imzalanmıştır. Proje kapsamında, PREVEZE sınıfı denizaltılarımızda yer alan Savaş Yönetim Sisteminin gemi içi birimleri Dz.K.K.Iığı bağlısı Araştırma Merkezi Komutanlığı ile birlikte modernize edilip, 20 farklı sensör ve seyir sistemi ile entegrasyon sağlanacak; sonar sinyal işleme, hedef hareketleri analizi, gemi navigasyonu, farklı torpidoların yörünge planlaması başta olmak üzere tüm çözümlemeler yerli ve milli algoritmalarla gerçeklenecektir. Projenin çıktıları, ileride projelendirilmesi hedeflenen Milli Denizaltı geliştirme faaliyetlerine doğrudan girdi oluşturacaktır. Geliştirilecek olan birimlerinin GÜR sınıfı Yarı Ömür Modernizasyonunda ve Milli Denizaltı’da da adapte edilerek kullanılabilecek şekilde tasarlanması hedeflenecektir. Envanterdeki 4 adet PREVEZE Sınıfı gemi için MÜREN-PREVEZE sisteminin 72 ay sonunda tamamlanması planlanmıştır.
 • Müze Ulusal Envanter Sistemi (MUES) - BTE
 • Müze Ulusal Envanter Sistemi Projesiyle müzelerdeki eserlerin sürdürülebilir bir yönetim modeli ile korunması ve müzelerin verimli bir biçimde işletilmesi amacıyla müzelerde bulunan kültür varlıklarının web tabanlı bir yazılım ile kayıt altına alınması ve envanter üzerinde gerekli raporlama ve sorgulamaların yapılması sağlanmıştır
  Geliştirilmekte olan laboratuvar Modülü ile de Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüklerince verilmekte olan, eserlerin restore edilmesi koruma altına alınması bakım ve onarımı gibi yürütülen iş ve işlemlere ait bilgilerin web tabanlı bir yazılım ile kayıt altına alınması, bilgilerin ortak bir platformda tutulması ve işlemlere yönelik gerekli raporlama ve sorgulamaların yapılması amaçlanmaktadır. 
 • Yol Kenarı Denetim İstasyonu İşletme Yazılımı (YKDİS) - BTE
 • Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde bulunan Yol Kenarı Denetim İstasyonlarının ve yazılımlarının iyileştirilmesi için gerekli danışmanlık hizmeti verilmiştir. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan analizler, yazılımlara yönelik testler yapılmış, çözüm önerileri belirlenmiş ve bunların raporlar şeklinde üretilmesi sağlanmıştır.
 • Sesten Çeviri Motoru (SEÇİM) - BTE
 • Sesten Çeviri Motoru (SEÇİM) projesinde Arapça dilindeki (Irak ve Suriye Arapçaları) TV haber programlarının ve telefon görüşmelerinin otomatik yazılandırılması, bunlar ile diğer haber metinlerinin ve forum, blog vb. internet metinlerinin Türkçeye otomatik tercüme edilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda;
  • Arapça televizyon haber programları için geniş dağarcıklı Arapça konuşma tanıma ve Türkçeye çeviri sistemi
  • Arapça telefon görüşmeleri için geniş dağarcıklı Arapça konuşma tanıma ve Türkçeye çeviri sistemi
  • Arapça haber metinleri için Türkçeye çeviri sistemi
  • Arapça forum, blog vb. internet metinleri için Türkçeye çeviri sistemi geliştirilecektir.
 • Derin Öğrenme Tabanlı Görüntü İşleme ve Bilg. Görü Uyg. (Derin Görü) - BTE
 • Yüksek katma değerli ürünlerin geliştirildiği “Makine Öğrenme”, “Görüntü İşleme” ve “Bilgisayarlı Görü” alanlarında BİLGEM’in “State of the Art”ı yakalaması ve bu alana katkı sağlanması için “Derin Öğrenme” tabanlı yöntemler üzerinde güdümlü uygulamalı Ar-Ge çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda özellikle Video Analiz, Uzaktan Algılama ve Nesne Tanıma gibi problemlerin çözümü için derin öğrenmeye dayalı uygulamaların geliştirilmesi projenin ana hedefidir.
 • Taktik Elektronik Harp Podu - RF Donanım Geliştirme (EDPOD-RF) - BTE
 • Yapım Aşamasında
 • Elektronik Harp Podu RF Donanım Geliştirme (EHPOD-RF) - BTE
 • Yapım Aşamasında
 • Havaalanı Trafik Kontrol Yazılımı (HTKY) - BTE
 • Havaalanı Trafik Kontrol Yazılımı Geliştirilmesi Projesi (HTKY); terminal ve/veya yaklaşma sahasında gerçekleşen hava trafik hizmetlerinin sağlanabilmesi için gerekli hava trafik yönetim sisteminin geliştirilmesi ve bu kapsamda PSR, SSR ve PSR/SSR radar kolaylıklarını sağlayan Kontrolör Çalışma Pozisyonu (CWP), Elektronik Uçuş Strip (EFS), Uçuş Verisi İşleme (FDP), Gözetim Veri İşleme (SDP) ve Emniyet Ağları (SafetyNet) bileşenleri geliştirilecektir.
 • Hava Trafik Kontrol Sistemleri Çözümleri (ÖZGÜN-CWP) - BTE
 • TÜBİTAK BİLGEM ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) arasındaki işbirliği çerçevesinde başlatılan Özgün CWP Geliştirilmesi ve Uygulanması Ar-Ge Projesi kapsamında, radar veri kayıt ve analizi, hava trafik resmi gösterimi ve hava trafik yönetimine ilişkin gerekli olan altyapı ve sistemlerinin millileştirilmesi, hâlihazırda kullanılmakta olan hava trafik kontrol sistemleri ile çeşitli seviyelerde entegre olabilen Kontrolör Çalışma Pozisyonu, Elektronik Uçuş Strip Yönetim Sistemi, Çok Amaçlı Radar Ekranı Bileşeni, Kontrol ve İzleme Sistemi geliştirilmesi ve 9 farklı meydana kurulumu hedeflenmektedir.
 • ATM Muhabere Altyapısı Modernizasyonu (TAMAM) - BTE
 • TÜBİTAK BİLGEM ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) arasındaki işbirliği çerçevesinde başlatılan Türkiye ATM Muhabere Altyapısının Modernizasyonu (TAMAM) AR-GE Projesi kapsamında, ÖzgünCWP AR-GE Projesi’nde geliştirilen Kontrolör Çalışma Pozisyonu ve Elektronik Uçuş Strip Yönetim Sistemi ürünlerine OLDI kabiliyeti kazandırılması, hava/yer sesli muhabere kabiliyetinin izlenmesi/ölçülmesi için Ses Kayıt ve Analiz Sistemi ile AFTN mesaj yönetimi yapacak AFTN Sunucusu ve temel düzey FDP geliştirilmesi hedeflenmektedir.
 • UDHB-HGM AUS Milli Strateji Belgesi ve Revizyonu (AUS-SEP) - BTE
 • Ülkemizin; Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) vizyonunu, misyonunu ve stratejik amaçlarını ortaya koyan "Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi"nin güncellemesi ve 2018-2020 Eylem Planının Hazırlanması projesidir. Proje sonucunda, 5 adet stratejik amaç altında, 28 adet eylem belirlenmiş ve bu eylemlerin 54 uygulama adımıyla hayata geçmesi planlanmıştır. Planlanan bu eylemlerin performanslarının takibi ise Strateji ve Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Sistemi(SEPSİS) ile 6 aylık periyotlarla yapılacaktır. Hedef Kitlesi: UDHB-HGM, AUS Ekosistemi Bitiş Tarihi:10.2018