Laboratuvarlar

-A +A

Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Karşı Tedbirleri Test ve Araştırma Merkezi (MEKTAM)

Ülkemiz için önemli bir tehdit oluşturan Mayın ve El Yapımı Patlayıcılarla mücadele etmek amacıyla Kalkınma Bakanlığının desteği ile TÜBİTAK GEBZE Yerleşkesinde Mayın ve El Yapımı Patlayıcı (EYP) Karşı Tedbirleri Test Ve Araştırma Merkezi - MEKTAM kurulmuştur. 

Farklı türde toprakları barındıran MEKTAM kapalı ve açık alanlarında mayın tespit cihazlarının denemeleri ve performans testleri yapılabilmektedir. 

Test ve değerlendirme altyapısının kullanımı alınacak izinler çerçevesinde Türkiye’deki tüm ilgililerin kullanımına sunulabilecektir. 

Blokzincir Araştırma Laboratuvarı

BİLGEM’de Blokzincir

Kamu ve özel kurum/kuruluşların ihtiyaçlarına istinaden, blokzincir teknolojilerinin altyapısı, kurulumu, güvenlik ve mahremiyet analizi, iş modelleri, kitle fonlama yaklaşımları ve muhtelif teknik detayları üzerine Ar-Ge faaliyetlerini icra etmek üzere, BİLGEM UEKAE Matematiksel ve Hesaplamalı Bilimler Biriminin altında Blokzincir Araştırma Laboratuvarı (BCLabs) kurulmuştur.

Konuşma ve Dil Teknolojileri Laboratuvarı KDTM

Yapılan Çalışmalar ve Görevler

TÜBİTAK BİLGEM BTE çatısı altında bulunan, ISO ve NATO tarafından onaylı yarı-yansımasız akustik kayıt ve test odaları RW-TÜV tarafından sertifiye edilmiş Türkiye’nin ilk ve tek “Ses ve Konuşma Teknolojileri Değerlendirme” altyapısı olarak dikkat çekmektedir.

Altyapıda, her biri özel yalıtımlı yarı-yansımasız 2 akustik kayıt odası (20 ve 18 m²’lik) ile aynı anda 16 deneğin aktif biçimde  değerlendirmeye katılabileceği 91 m²’lik özel yalıtımlı bir dinleyici test odası bulunmaktadır.

Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı B3LAB

Bulut Bilişim ve Büyük Veri çalışma alanlarında, kamunun ihtiyaçları doğrultusunda, açık kaynak kodlu ve güvenli çözümler üretmek için Ar-Ge faaliyetleri yürütülmektedir. Bulut Altyapı, Bulut Depolama ve Büyük Veri teknolojileri ile ilgili yerli, milli ve güvenli çözümlerin oluşturulması için, 

• İleri düzeyde araştırmaların yapılması, 
• İhtiyaç duyulan ürünlerin yerli kaynaklarla geliştirilmesine öncülük edilmesi,
• Bu alanlarda çalışacak paydaşlar için araştırma yapma ve danışmanlık alma olanaklarının sağlanması hedeflenmektedir.

Analitik Cihaz ve Sistemler Laboratuvarı

BİLGEM bünyesinde opto/mikroelektronik ve yazılım mühendisliği yetkinlikleri ile kimya-biyoloji-fizik-matematik-nanoteknoloji uzmanlıkları bir araya getirilerek ülkemizin teknolojide dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik olmak üzere tanı-teşhis-analiz tabanlı AR-GE çalışmalarına başlanmış ve bu amaçla “Analitik Cihaz ve Sistemler Laboratuvarı” kurularak proje faaliyetlerine başlamıştır.

Radar Sistemleri Laboratuvarı (RADAR-AGL)

Radar Sistemleri Laboratuvarı’nda radar sistem çözümü, ileri radar sinyal işleme araştırma ve geliştirme çalışmaları, radar tümleştirme ve radar doğrulama geçerleme faaliyetleri yürütülmektedir. Laboratuvarın şu an itibariyle araştırma, uygulama ve sistem geliştirme faaliyetleri Darbe Doppler, FMCW, mm-Dalga, Faz Dizili ve Pasif radarlar konusundadır.

TEKNİK BİRİMLER

RF Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı RF-AGL

RF Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı, mikro dalga ve milimetre dalgada 110 GHz frekans bandına kadar tasarım, geliştirme ve ölçüm kabiliyetine sahip uzman personel ve altyapıdan oluşmaktadır. Laboratuvarda radar, elektronik harp ve haberleşme teknolojilerine yönelik olarak Türk sanayisinin ihtiyacı olan çeşitli projeler sürdürülmektedir.

ÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ RF TASARIMLARDAN ÖRNEKLER

Kablosuz İletişim Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı KİTAL

TÜBİTAK BİLGEM’de Kalkınma Bakanlığı desteğinde kurulma çalışmaları devam eden Kablosuz İletişim Teknolojileri Araştırma Laboratuarı (KİTAL) bu alanda yapılacak öncü çalışmalara destek olacak bir altyapı oluşturmayı hedeflemektedir. KİTAL kapsamında heterojen ağ yapılarını incelemeye olanak sağlayacak ve Türkiye’nin kablosuz iletişim teknolojileri alanında Ar-Ge yeteneklerini önemli ölçüde artıracak bir laboratuarın oluşturulma çalışmaları sürmektedir. KİTAL bünyesinde 3. ve 4. nesil (3G, LTE gibi) ve standardizasyonu devam etmekte olan 5.

Sayfalar

RSS - Laboratuvarlar beslemesine abone olun.